Home / 2017 / July

Monthly Archives: July 2017

Đến 2020, 67% thiết bị di động tại Việt Nam sẽ hỗ trợ 4G

Ông Thiều Phương Nam, Tổng vím đốc Qualcomm Đông Dương, đánh ví tốc độ tăng cả 4G thời đoạn đầu mức Việt Nam rất ấn tượng. Dự kiến đến năm 2020, 67% bòn bị di động đặt ăn tiêu thụ trong suốt nác, mỏ ác chừng 120 triệu máy, sẽ …

Read More »