Home / 2017 / September

Monthly Archives: September 2017

50 triệu người Ấn Độ không thể truy cập Internet vì một vụ án hiếp dâm

Theo Engadget, bằng trước, cạc chính quyền địa phương ở cạc bang Punjab và Haryana ở xứ bắc Ấn Độ vẫn tắt cửa cạc dịch mùa tróc nã cập Internet và dịch mùa nhắn nhe tin mực tàu người dân liền trước khi phán quyết mực tàu đơn mùa án …

Read More »

Facebook, Twitter thành ‘phao cứu sinh’ trong siêu bão Harvey

Siêu bão Harvey đang khiến người dân bang Texas (Mỹ) mạngng trong suốt lo sợ. Trong cảnh ngộ ngặt nghèo nào, bên cạnh việc chờ viên chức cứu hộ, smartphone là bòn bị chẳng thể thiếu. Đây chính là dụng cầm mà những người đắt kẹt lại dùng cập nhật …

Read More »