Hình học tập lớp 10 chương 1: Véctơ - tọa độ

A. Cầm tắt lý thuyết Chương I: Tọa độ VectơB. Bài xích tập tọa độ vectơ - Chương 1: Hình học 10

Để ôn tập lại loài kiến thức cũng giống như rèn luyện nâng cấp hơn về bài xích tập của bài bác Vectơ này, giasuviet.edu.vn xin giữ hộ tới các bạn học sinh tài liệu bởi giasuviet.edu.vn biên soạn. Thông qua đó sẽ giúp chúng ta học sinh hiểu sâu rộng và nắm vững hơn lý thuyết tương tự như bài tập của bài học này.Câu 1: đến hai điểm M(1; 6), N(6; 3). Kiếm tìm điểm phường mà
*
*
*
*
*
Câu 2: mang lại tam giác ABC. Gọi M là vấn đề được xác định:
*
. Lúc ấy vecto
*
bằng:
*
*
*
*
Câu 3: mang lại
*
. Lúc đó
*
được biễu diễn là:
*
*
*
*
Câu 4: cho hình bình hành ABCD cùng với E là trung điểm của BC; F là điểm thuộc đường thẳng AC làm thế nào cho
*
. Gồm bao nhiêu điểm F thỏa mãn điều kiện đã cho:A. 0B. 1C. 2D. 3.
Câu 5: mang đến hình thang ABCD tất cả đáy AB= a, CD= 2a. Goi M, N theo lần lượt là trung điểm AD và BC. Tính độ lâu năm của vecto
*
.
*
*
*
*
Câu 6: trong măt phẳng toạ độ Oxy, mang đến tam giác ABC tất cả B(1; 3), C(13; 5) với N, M lần lượt là trung điểm của AB, AC. Tìm kiếm toa độ của vectơ
*
.
*
*
*
*