CHUYÊN ĐỀ BAO GỒM a: lý thuyếtb: các dạng bài tập từ bỏ luậnc: bài bác tập trắc nghiệmd: đề kiểm trachương i thứ lý 9


*

*

*

*

Boundaries Updated & Expanded Edition: When to lớn Say Yes, How to lớn Say No to lớn Take Control of Your Life Henry Cloud
Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant to lớn Be Rachel Hollis
A toàn thân to Love: Cultivate Community, body toàn thân Positivity, and Self-Love in the Age of Social truyền thông media Angelina Caruso
Self-Help for the Helpless: A Beginner's Guide to lớn Personal Development, Understanding Self-care, and Becoming Your Authentic Self Shelley Wilson
The Full Spirit Workout: A 10-Step System to Shed Your Self-Doubt, Strengthen Your Spiritual Core, & Create a Fun & Fulfilling Life Kate Eckman

CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN HỌC CHƯƠNG 1 VẬT LÝ 9 CỰC giỏi ĐẦY ĐỦ

1. Hoàng Thái Việt – trường ĐH BK Đà Nẵng1CHƢƠNG I : ĐIỆN HỌCA- LÝ THUYẾTI- ĐỊNH LUẬT ÔM – ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN1- Định qui định Ôm: Cường độ loại điện qua dây dẫn xác suất thuận với hiệu điện ráng đặt vào hai đầu dây và tỷ lệnghịch với năng lượng điện trở của dây- Công thức:UIR trong đó: I:Cường độ cái điện (A),U Hiệu điện nuốm (V)R Điện trở ()- Ta có: 1A = 1000mA và 1mA = 10-3A Chú ý:- Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ chiếc điện vào hiệu điện cụ giữa nhị dầu dây dẫn là đườngthẳng trải qua gốc tọa độ (U = 0; I = 0)- với 1 dây dẫn (cùng một điện trở) thì: U R1 1U R2 22- Điện trở dây dẫn:- Trị số URI không thay đổi với một dây dẫn được call là năng lượng điện trở của dây dẫn đó.- Đơn vị: . 1M = 103k = 106- Kí hiệu điện trở vào hình vẽ: hoặc (hay ) Chú ý:- Điện trở của một dây dẫn là đại lượng đặc trưng cho tính cản trở chiếc điện của dây dẫn đó.- Điện trở của dây dẫn chỉ phụ thuộc vào phiên bản thân dây dẫn.II- ĐỊNH LUẬT ÔM đến ĐOẠN MẠCH CÓ CÁC ĐIỆN TRỞ MẮC NỐI TIẾP1/ Cƣờng độ mẫu điện cùng hiệu điện vậy trong đoạn mạch mắc nối tiếp- Cường độ loại điện có giá trị giống hệt tại phần đông điểm:I=I1=I2=…=In- Hiệu điện nỗ lực giữa nhị đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện cụ giữa hai đầu từng điện vươn lên là phần:U=U1+U2+…+Un2/ Điện trở tƣơng đƣơng của đoạn mạch nối tiếpa- Điện trở tương đương (Rtđ) của một quãng mạch là năng lượng điện trở có thể thay thế cho những điện trở trong mạch,sao cho giá trị của hiệu điện cố và cường độ loại điện trong mạch không núm đổi.b- Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp bằng tổng các điện trở đúng theo thành:Rtđ=R1+R2+…+Rn3/ Hệ quả:Trong đoạn mạch mắc tiếp liền (cùng I) hiệu điện cầm giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở xác suất thuận vớiđiện trở năng lượng điện trở đóU R1 1U R2 2III- ĐỊNH LUẬT ÔM mang lại ĐOẠN MẠCH CÓ CÁC ĐIỆN TRỞ MẮC song SONG1/ Cƣờng độ dòng điện và hiệu điện thay trong đoạn mạch mắc tuy nhiên song- Cường độ loại điện trong mạch chính bởi tổng cường độ dòng điện trong các mạch rẽ:I=I1+I2+…+In- Hiệu điện nỗ lực hai đầu đoạn mạch song song bởi hiệu điện cầm cố hai đầu từng đoạn mạch rẽ.U=U1=U2=…=Un2/ Điện trở tƣơng đƣơng của đoạn mạch tuy nhiên song