Trong ứng dụng Ghi âm

*
, bạn có thể sử dụng những công thay sửa để tinh chỉnh phiên bản ghi của mình. Bạn có thể xóa những phần mình ko muốn, ghi qua các phần hoặc thay thế toàn bộ bạn dạng ghi. Chúng ta cũng có thể xóa bạn dạng ghi mình không hề cần đến nữa.


Trong danh sách các bạn dạng ghi, hãy va vào phiên bản ghi mà bạn muốn sửa, chạm vào , tiếp đến chạm vào Sửa bản ghi.

Chạm vào

*
làm việc trên cùng bên phải, tiếp nối kéo bộ tinh chỉnh và điều khiển cắt màu xoàn để bao bọc phần bạn muốn giữ hoặc xóa.

Bạn có thể mở các ngón tay để phóng lớn trên dạng sóng để sửa chính xác hơn.

*

Để soát sổ lựa chọn của bạn, hãy đụng vào .

Để giữ gạn lọc (và xóa phần còn sót lại của bạn dạng ghi), hãy chạm vào cắt xén hoặc để xóa lựa chọn, đụng vào Xóa.

Chạm vào Lưu, kế tiếp chạm vào Xong.


Trong list các phiên bản ghi, hãy va vào phiên bản ghi mà bạn muốn thay thế, va vào , sau đó chạm vào Sửa bạn dạng ghi.

Kéo dạng sóng để xác định đầu phát tại vị trí bạn có nhu cầu bắt đầu ghi bạn dạng ghi âm mới.

Bạn hoàn toàn có thể mở những ngón tay để phóng khổng lồ trên dạng sóng để đặt đúng đắn hơn.

Chạm vào sửa chữa để ban đầu ghi (dạng sóng chuyển thành color đỏ khi bạn ghi).

Chạm vào

*
để tạm dừng; va vào tiếp tục để tiếp tục.

Để kiểm tra bạn dạng ghi của bạn, hãy chạm vào .

Chạm vào kết thúc để lưu các thay đổi.


Thực hiện nay một trong số tác vụ sau:

Trong list các bạn dạng ghi, hãy đụng vào bản ghi bạn muốn xóa, tiếp nối chạm vào

*
.

Chạm vào Sửa bên trên danh sách các phiên bản ghi, lựa chọn 1 hoặc nhiều bản ghi, tiếp đến chạm vào Xóa.

Bản ghi sẽ xóa sẽ dịch rời sang folder Đã xóa vừa mới đây và được tàng trữ ở kia trong 30 ngày theo mang định. Để biến đổi thời gian lưu giữ trữ bản ghi sẽ xóa, hãy đi tới thiết đặt

*
 > Ghi âm > Xóa vĩnh viễn, sau đó lựa chọn một tùy chọn.


Chạm vào thư mục Đã xóa sát đây, tiếp nối chạm vào bản ghi mà bạn có nhu cầu khôi phục hoặc loại bỏ.

Thực hiện bất kỳ tác vụ làm sao sau đây:

Khôi phục bạn dạng ghi được chọn: chạm vào Khôi phục.

Khôi phục hầu như thứ trong thư mục Đã xóa gần đây: đụng vào Sửa phía trên danh sách Đã xóa sát đây, sau đó chạm vào khôi phục tất cả.

Xóa đông đảo thứ trong folder Đã xóa ngay gần đây: chạm vào Sửa phía trên danh sách Đã xóa gần đây, tiếp đến chạm vào Xóa vớ cả.