A. Kỹ năng và kiến thức cần nhớ

1. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

a)Các đơn vị chức năng đo độ nhiều năm từ phệ đến bé:km, hm, dam, m, dm, cm, mm

b)Hai đơn vị đo độ nhiều năm liền nhau :

- Đơn vị bự gấp 10 lần đơn vị chức năng bé.

- Đơn vị bé bỏng bằng 1/10đơn vị lớn.

2. Bảng đơn vị đo khối lượng

a)Các đơn vị chức năng đo khối lượng từ nhỏ xíu đến lớn:g, dag, hg, kg, yến, tạ, tấn

b)Hai đơn vị đo cân nặng liền nhau :

- Đơn vị béo gấp 10 lần đơn vị chức năng bé

- Đơn vị nhỏ bé bằng 1/10đơn vị lớn

3. Đề-ca-mét vuông

Đề-ca-mét vuông là diện tích s của hình vuông vắn có cạnh dài 1dam.

4. Héc-tô-mét vuông

Héc-tô-mét vuông là diện tích của hình vuông vắn có cạnh dài 1hm.

5. Mi-li-mét vuông

Mi-li-mét vuông là diện tích s của hình vuông vắn có cạnh dài 1mm.

6. Bảng đơn vị đo diện tích

*

B. Ví dụ

Ví dụ 1:Viết số phù hợp vào nơi chấm:

a) 12km = ... M

b) 214m = ... Dm

c) 27dm = ... Mm

Giải:

a) 12km = 12000m

b) 214m = 2140dm

c) 27dm = 2700mm

Ví dụ 2: Viết số phù hợp vào nơi chấm:

a) 15 tạ = ... Kg

b) 24 tấn = ... Kg

c) 7kg = ... G

Giải:

a) 15 tạ = 1500kg

b) 24 tấn = 24 000kg

c) 7kg = 7000g

Ví dụ 3: Viết số tương thích vào nơi chấm:

a) 14dam(^2)= ... M(^2)

b) 7hm(^2)= ... Dam(^2)

c) 3cm(^2)= ... Mm(^2)

Giải:

a) 14dam(^2)= 1400m(^2)

b) 7hm(^2)= 700dam(^2)

c) 3cm(^2)= 300mm(^2)

Ví dụ 4: Một xe mua chở 30 bao gạo tẻ cùng 40 bao gạo nếp. Mỗi bao gạo tẻ khối lượng 40kg, mỗi bao gạo nếp cân nặng 20kg. Hỏi xe đó chở từng nào tấn gạo?

Giải:

Lượng gạo tẻ là: 40 x 30 = 1200 (kg)

Lượng gạo nếp là: đôi mươi x 40 = 800 (kg)

Lượng gạo tẻ cùng gạo nếp là: 1200 + 800 = 2000 (kg) = 2 (tấn)

Ví dụ 5: người ta dán ngay tắp lự nhau 500 bé tem hình chữ nhật lên một lớp bìa hình vuông cạnh lâu năm 1m, biết mỗi nhỏ tem gồm chiều dài 3cm, chiều rộng 22mm. Hỏi diện tích s phần bìa ko dán tem là từng nào xăng-ti-mét vuông?

Giải:

22mm = 2,2cm

Diện tích tấm bìa hình vuông là: 1 x 1 = 1 (m(^2)) = 10 000 (cm(^2))

Diện tích mỗi con tem là: 3 x 2,2 = 6,6 (cm(^2))

Diện tích 500 con tem là: 6,6 x 500 = 3300 (cm(^2))

Diện tích phần bìa không dán tem là: 10 000 - 3300 = 6700 (cm(^2))

C. Bài xích tập trường đoản cú luyện

Bài 1:Viết số hoặc phân số phù hợp vào địa điểm chấm:

a) 1mm = ... M

b) 1cm = ... Dm

c) 1dam = ... Km

Bài 2:Viết số hoặc phân số thích hợp vào vị trí chấm:

a) 1kg = ... Tạ

b) 1g = ... Kg

c) 1 tạ = ... Tấn

Bài 3:Viết số hoặc phân số tương thích vào chỗ chấm:

a) 450hm(^2)= ... Km(^2)... Hm(^2)

b) 6240m(^2)= ... Dam(^2)... M(^2)

c) 3750mm(^2)= ... Cm(^2)... Mm(^2)

Bài 4: Viết các số đo bên dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là ki-lô-mét vuông:

a) 3km(^2)3hm(^2)= ...

b) 16km(^2)267m(^2)= ...

Bài 5: một đội công nhân trong cha ngày sửa được 2km đường. Ngày trước tiên đội sửa được 620m đường, ngày sản phẩm hai sửa được số mét đường gấp đôi ngày lắp thêm nhất. Hỏi ngày thứ ba đội người công nhân đó sửa được từng nào mét đường?

Bài 6: Viết tiếp vào nơi chấm:

a) Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:

- Đơn vị phệ gấp ... đơn vị bé.

- Đơn vị bé nhỏ bằng ... đơn vị lớn.

b) Hai đơn vị đo trọng lượng liền nhau:

- Đơn vị to gấp ... đơn vị chức năng bé.

- Đơn vị bé bỏng bằng ... đơn vị lớn.

c) Hai đơn vị chức năng đo diện tích s liền nhau:

- Đơn vị khủng gấp ... đơn vị bé.

- Đơn vị bé nhỏ bằng ... đơn vị chức năng lớn.

Bài 7: vào một ku dân cư mới, bạn ta dùng một nửa diện tích đất để làm đường đi và những công trình công cộng, nửa diện tích s đất còn sót lại được chia số đông thành 2000 mảnh hình chữ nhật, từng mảnh có chiều rộng 10m, chiều nhiều năm 25m để xây nhà ở. Hỏi diện tích khu người dân đó là bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Bài 8: Một xe cộ chở 12 tạ gạo tẻ với 80 yến gạo nếp. Tính cân nặng gạo xe kia chở được.

Bài 9: Một fan đi xe vật dụng từ A qua C đến B. Đoạn đường AC ngắn hơn đoạn con đường CB là 13km 500m. Tính quãng mặt đường AB, biết đoạn đường AC bằng(dfrac25)đoạn con đường CB.

Bài 10: shop có số gạo tẻ nhiều hơn thế số gạo nếp là một trong những tạ 50kg. Sau khi bán đi 25kg gạo mỗi nhiều loại thì còn sót lại lượng gạo nếp bằng(dfrac25)lượng gạo tẻ. Hỏi thuở đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 5 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần bên trên giasuviet.edu.vn để hiểu bài tốt hơn.