Mẫu biên bạn dạng họp hội đồng thi đua tâng bốc (mẫu số 2) ban hành kèm theo Thông tứ số 14/2015/TT-BTP ngày 14 mon 10 năm năm ngoái của bộ Tư pháp cùng mẫu phát hành kèm theo Thông tư 07/2014/TT-BNNPTNT của Bộ nông nghiệp trồng trọt và cách tân và phát triển nông thôn phía dẫn công tác làm việc thi đua, khen thưởng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và cài về biên phiên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng trên đây.

1. Khí cụ của quy định về thi đua, khen thưởng

Thi đua là vận động có tổ chức triển khai với sự thâm nhập tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm mục tiêu phấn đấu giành được thành tích tốt nhất trong tạo và đảm bảo an toàn Tổ quốc.

Khen thưởng là vấn đề ghi nhận, biểu dương, vinh danh công trạng cùng khuyến khích bằng công dụng vật chất đối với cá nhân, tập thể bao gồm thành tích trong xây dừng và bảo đảm an toàn Tổ quốc.

Định nghĩa này được chế độ tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 mức sử dụng Thi đua khen thưởng năm 2003. Theo đó, thi đua, khen thưởng phải đảm bảo an toàn các lý lẽ như sau:

– Về thi đua:

+ trường đoản cú nguyện, từ bỏ giác cùng công khai.

+ Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

– Về khen thưởng:

+ bao gồm xác, công khai, công bằng, kịp thời.

+ Một hiệ tượng khen thưởng tất cả thể tặng nhiều lần cho một đối tượng, không tặng ngay thưởng nhiều hình thức cho một các kết quả đạt được.

+ đảm bảo thống nhất về tính chất chất, bề ngoài và đối tượng người tiêu dùng khen thưởng.

+ Kết hợp chặt chẽ động viên niềm tin với khích lệ bằng tiện ích vật chất.

Danh hiệu thi đua được điều khoản quy định bao gồm: danh hiệu thi đua đối với cá nhân, với bè cánh và cùng với hộ gia đình. Trong đó, mỗi loại thương hiệu thi đua sẽ có những tên danh hiệu nhất định cùng tiêu chuẩn chỉnh đạt được. Ví dụ:

– Về danh hiệu thi đua cá thể có thương hiệu “chiến sĩ thi đua toàn quốc”, danh hiệu này được xét cho cá thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu vượt trội trong những cá thể có 02 lần liên tiếp đạt chiến sĩ thi đua cung cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

– Về danh hiệu thi đua bầy có thương hiệu “cờ thi đua của bao gồm phủ” sẽ được xét bộ quà tặng kèm theo cho rất nhiều tập thể đạt được những tiêu chuẩn: (1) bao gồm thành tích xong vượt mức các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ được giao trong thời hạn và là tập thể tiêu biểu vượt trội xuất sắc đẹp trong toàn quốc; (2) là tập thể tiêu biểu xuất sắc độc nhất vô nhị trong trào lưu thi đua của cấp cho bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; (3) nội bộ đoàn kết, đón đầu trong việc triển khai tiết kiệm, phòng lãng phí, tham nhũng và những tệ nạn làng mạc hội khác.

– Về danh hiệu với hộ mái ấm gia đình có thương hiệu “gia đình văn hóa”, xét tặng kèm cho đa số hộ gia đình đáp ứng nhu cầu được những tiêu chuẩn: (1) Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật ở trong nhà nước, tham gia trào lưu địa phương; (2) mái ấm gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, giúp sức nhưng fan trong cộng đồng; (3) lao hễ sản xuất, gớm doanh, công tác, học tập tập gồm hiệu quả.

Ngoài ra còn nhiều danh hiệu khác nữa với gần như tiêu chuẩn chỉnh khác nhau, quý vị cần tò mò sâu hơn hoàn toàn có thể tham khảo tại qui định Thi đua tán thưởng năm 2003 và một trong những văn phiên bản có liên quan khác.

2. Biên bạn dạng xét thi đua khen thưởng cuối năm

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Về vấn đề xét, đề xuất khen thưởng những cá nhân có thành tựu xuất nhan sắc năm ….

Thời gian: …… giờ…. Phút, ngày……… tháng…….. Năm……

Địa điểm:…………………………..

Nội dung: Hội đồng thi đua tán thưởng …………….(tên solo vị)……….. Thực hiện họp xét, đề nghị………. (thủ trưởng cơ quan 1-1 vị)………. Xét khuyến mãi danh hiệu………… cùng khen thưởng đến cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Chủ trì cuộc họp: Đồng chí ……………………. Quản trị Hội đồng thi đua khen thưởng.

Thư ký kết cuộc họp: Đồng chí………………….., chức vụ………………

Các member Hội đồng thi đua khen thưởng bao gồm ……… thành viên tham dự (vắng…..), gồm những đồng chí:

1/ Đồng chí………… , chức vụ:……………, quản trị Hội đồng thi đua khen thưởng

2/ Đồng chí……………, chức vụ:……………, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.

3/ Đồng chí …………….., chức vụ:………….., Ủy viên

4/ Đồng chí………………, chức vụ: …………….Ủy viên, thư cam kết Hội đồng.

Diễn trở thành phiên họp:

– Đồng chí………….. Quản trị Hội đồng thi đua khen thưởng phát biểu nêu rõ mục đích, nội dung, yêu mong của phiên họp, thống nhất công ty trương, quy trình làm việc và những đơn vị gồm liên quan.

– Đồng chí ………….. Report kết quả đánh giá thành tích xét tặng danh hiệu và lời khuyên các hình thức khen thưởng tương ứng.

Sau khi quản trị Hội đồng thi đua khen thưởng với đồng chí…………… cửa hàng triệt tiêu chuẩn, đk và bắt tắt thành tích của các cá nhân, bọn trong đối kháng vị. Hội đồng vẫn thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích cùng các danh hiệu, hiệ tượng khen thưởng. Hiệu quả như sau:

STTTên cá nhân, tập thể bao gồm thành tíchDanh hiệuHình thức khen thưởng

Phiên họp kết thúc vào hồi …… giờ …. Phút, ngày…… tháng…… năm…….

THƯ KÝ

(Ký với ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký cùng ghi rõ họ tên)

3. Biên phiên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng theo Thông tứ 14/2015/TT-BTP

MẪU SỐ 02: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG CƠ SỞ

(Ban hành đương nhiên Thông tứ số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của cỗ Tư pháp)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

Về câu hỏi xét, đề nghị khen thưởng ……( 1)

Thời gian: …… giờ ….. Phút, ngày …. Mon …. Năm ….

Địa điểm: ………

Hội đồng Thi đua – tâng bốc …(2) … thực hiện họp xét, đề xuất ……(3)… trình Hội đồng Thi đua – khen thưởng ngành tư pháp xét, trình bộ trưởng liên nghành Bộ tứ pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có kết quả xuất dung nhan ……(năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)

Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………., quản trị Hội đồng TĐKT.

Thư ký kết cuộc họp: Đ/c ………………., chức vụ: …………..

Các thành viên Hội đồng TĐKT cửa hàng có…… thành viên tham gia (vắng đồng chí….), gồm những đồng chí:

1. Đ/c …………. Chức vụ:…………. Quản trị Hội đồng TĐKT;

2. Đ/c …………. Chức vụ:…………. Phó chủ tịch Hội đồng TĐKT;

3. Đ/c …………. Chức vụ:…………. Ủy viên;

4. Đ/c …………. Chức vụ:…………. Ủy viên, thư cam kết Hội đồng.

Sau khi nghe tới Chủ tịch Hội đồng cửa hàng triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và bắt tắt các kết quả của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng vẫn thảo luận, phân tích, đánh chi phí tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua – tán thưởng ..(2)… vẫn biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), hiệu quả nhất trí….%, ý kiến đề nghị ….(3)… trình bộ trưởng Bộ tư pháp khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có tên sau:

STT

Tên cá nhân/ tập thể

Hình thức khen thưởng

Cuộc họp chấm dứt vào hồi …. Giờ …. Phút, ngày …. Tháng …. Năm ….

THƯ KÝ

(ký, ghi rõ chúng ta tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(ký, ghi rõ chúng ta tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ mô hình khen thưởng theo thành tích, theo từng đợt hoặc theo chuyên đề…….;

(2) tên cơ quan, đơn vị đề nghị;

(3) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị.

Mời độc giả cùng bài viết liên quan tại mục thủ tục hành thiết yếu trong mục biểu mẫu mã nhé.