Sử dụng thẻ (anchor) để sản xuất link, links trong văn bạn dạng HTML với các thuộc tính href để tùy chỉnh cấu hình siêu links hyperlink là URL gửi đến, file, email, số năng lượng điện thoại, ở trong tính target thiết lập cách mở link


Phần tử link - mỏ neo

Các liên kết - link là một trong những phần không thể thiếu cho hồ hết trang web. Chúng ta có thể thêm liên kết dạng text(văn bản) hay dạng hình ảnh mà bạn dùng bấm chuột vào nó để chuyển hướng đến một website khác, một tệp tin khác.

Thẻ (anchor - mỏ neo) được dùng để tạo ra các liên kết, với nằm trong tính href được tùy chỉnh là siêu link (hyperlink) trỏ tới các trang, những file, add email, ngẫu nhiên loại địa chỉ URL làm sao ... Nội dung trong thẻ rất có thể là text, hình ảnh ... Cho thấy trang được link đến.

Ví dụ:


Liên hệ với giasuviet.edu.vn:

gmail.com - Phone: 0977.xxx.xxx


Thuộc tính href của

Bạn tạo liên kết (link) bởi thẻ (Anchor - mỏ neo - chế tạo ra một điểm neo bên trên trang) trong sử dụng thuộc tính href (hyperlink reference) nhằm chỉ ra địa chỉ cửa hàng đích mà link mở ra.

Ví dụ bạn tạo liên kết tới trang https://giasuviet.edu.vn/html/

Học HTMLVới code HTML như trên, nó sẽ hiện thị dạng link text là: Học HTML

Khi bạn click chuột vào link, trình săn sóc sẽ chuyển tìm hiểu trang có add https://giasuviet.edu.vn/html/

Lưu ý là địa chỉ URL đã cho thấy trong href rất có thể là showroom tuyệt đối ("https://giasuviet.edu.vn/html/") hoặc địa chỉ tương đối ("/html/").


href ví như là thư điện tử thì viết "mailto:youremail"href là số điện thoại cảm ứng thông minh thì viết: "tel:phonenumber"

Thuộc tính target của

Thuộc tính target xác minh các xuất hiện thêm trong của sổ trình coi xét khi người tiêu dùng nhấn vào liên kết. Tất cả thể tùy chỉnh cấu hình các giá bán trị:

_self quý hiếm mặc định (target của không cần thiết lập đã nhận được giá trị này). Liên kết mở ra trong hành lang cửa số hiện trên của trình duyệt. _blank mở liên kết ở một Tab bắt đầu (cửa sổ mới)

Học HTMLLink mang lại tài nguyên không phải HTML (như link đến tệp tin ,mp3, .doc ...)

Tải nhạcBiên tập HTML link ở hộp sau với xem công dụng ở dưới


giasuviet.edu.vnMở tab giasuviet.edu.vn
ĐĂNG KÝ KÊNH, xem CÁC video clip TRÊN giasuviet.edu.vn
*

khung trong HTML5 Canvas trong HTML5 Ảnh SVG trong HTML5 Kéo với thả trong HTML5 Geolocation API - Định vị địa điểm trong HTML5 Thẻ chèn hình ảnh vảo HTML phần tử HTML và những thuộc tính ghi chú trong HTML sử dụng thẻ các thẻ heading - của HTML
Chèn ảnh với thẻ (Bài trước)
(Bài tiếp) Tạo list với
Giới thiệuPrivacyTừ điển Anh - ViệtChạy SQLRegExpCubic-bezierUnix timestampKý từ HTMLcalories, chỉ số BMRchỉ số khối khung người BMITạo QR CodeLịch vạn niên liên hệ RSS

Đây là blog cá nhân, tôi biên chép và share những gì tôi học được ở chỗ này về kiến thức và kỹ năng lập trình PHP, Java, JavaScript, Android, C# ... Và các kiến thức technology khácDeveloped by giasuviet.edu.vn