TỔNG QUÁT VỀ BỘ NHỚ GOOGLE DRIVE

Đối với tương đối nhiều người, bộ nhớ lưu trữ Google là ổ cứng trực tuyến đám mây thông dụng. Đó là nơi giữ giàng công việc, tài liệu cùng kỷ niệm (ảnh và phim). Nhưng cũng như ổ cứng truyền thống, bộ lưu trữ không nên là vô hạn và việc hết dung tích sớm hay muộn cũng xảy ra.

*
*
*
*
*

Nếu chúng ta thấy nội dung bài viết có ích, hãy đk 3 dịch vụ lưu trữ phổ biến dưới đây. Mỗi lượt đk theo link mình và bạn được khuyến mãi ngay thêm 500 MB nhằm dùng.