Home / Công Nghệ Thông Tin

Công Nghệ Thông Tin

Google chi ‘tiền tấn’ để được là công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone

Nếu chú ý, người sử dụng có thể nhận ra đệ trình chuẩn y Safari trên iOS liền sử dụng Google làm thuê cầm chừng chừng kệ toan. Vậy vì sao Apple chẳng sử dụng Bing, DuckDuckGo hay đơn đệ trình chừng chừng ngữ riêng hãng? Có hai lý do: …

Read More »