Home / Công Nghệ Thông Tin

Công Nghệ Thông Tin

Ứng dụng gửi tin nặc danh Sarahah thu thập dữ liệu bất thường

Theo The Intercept, áp dụng gửi tin nặc danh Sarahah chẳng thực thụ an toàn như dã man người hở nghĩ. Nhà phân tách an ninh Zachary Julian hở phát bây giờ phần mềm mỏng vận chuyển lên dữ liệu bay danh bạ trong suốt máy điện thoại cụm trường …

Read More »

50 triệu người Ấn Độ không thể truy cập Internet vì một vụ án hiếp dâm

Theo Engadget, bằng trước, cạc chính quyền địa phương ở cạc bang Punjab và Haryana ở xứ bắc Ấn Độ vẫn tắt cửa cạc dịch mùa tróc nã cập Internet và dịch mùa nhắn nhe tin mực tàu người dân liền trước khi phán quyết mực tàu đơn mùa án …

Read More »

Facebook, Twitter thành ‘phao cứu sinh’ trong siêu bão Harvey

Siêu bão Harvey đang khiến người dân bang Texas (Mỹ) mạngng trong suốt lo sợ. Trong cảnh ngộ ngặt nghèo nào, bên cạnh việc chờ viên chức cứu hộ, smartphone là bòn bị chẳng thể thiếu. Đây chính là dụng cầm mà những người đắt kẹt lại dùng cập nhật …

Read More »