mùa xuân vừa cho hoa về trên các bàn tay và em vừa đến cụ màu áo bắt đầu vì anh Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai đa số nhọc nhằn chớm thân quen vẫn trong ngần đôi mắt em ...đang nhìn về anh cùng anh lại nhớ rất nhiều giờ em đứng ngóng trông một mình lặng lẽ ướt rét mướt trong mưa vì chưng anh Tình yêu search thấy tốt nhất trong tối bão giông thân hoang tàn lãng quên nơi cuối đường gồm em ... Riêng chờ đón anh Như trước đó chưa từng có đầy đủ phút lìa xa Giấu khuôn mặt trên vai anh khóc òa Những con đường anh đi rồi cũng gửi anh về bên em Như anh được sống giây phút đầu tiên Có em tận đến các giây cuối cùng Suốt cuộc sống anh luôn luôn nhớ chân tình dành riêng hết đến em.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.