... ý: R + axit Kh m muối hạt =m + (i R n R ) KL pứ M cội axit hóa trò nơi bắt đầu axit =m 2SO4 m muối =m KL pứ KL pứ + (i sp khử n sp khử ) M cội axit hóa trò nơi bắt đầu axit 2O +( ispk n spk ) 96 =m KL pứ + (3.n ... HNO3 N t (NO, NO2, N2, N2O, NH4NO3) + H2O R(NO3)n n R kim lo i = x Nt HNO3 Nh : i NO = 3; i NO hóa 1;i N 10;i N O 8;i NH NO ix (5 x).t Nt iKL n KL isp khử n VD : i A.n A iB n B sp khử 3n NO n ... Mol 40 g 10 Cu + O2 2O, Cu d ) 2O, HNO3 Cu d ) Cu(NO3)2 + SPK + H2O H2SO4 CuSO4 + SPK + H2O tính nhanh: m Cu = 0,8 mhhA + 6,4 ispk.nspk , TRANG Nguoithay.vn (10) Nguoithay.vn V 11 (Rn+, rua + CO2...
*

... Ankan A ,công thức C 2H2n+2 hỗn hợp X bao gồm H2 hiđrocacbon % ankan A phản nghịch ứng là: A% = – 34 khẳng định công thức phân tử ankan A nhờ vào phản ứng tách A: thực hiện phản ứng tách V(l) ankan A ,công thức ... Phụ thuộc vào phản ứng cháy: số C ancol no ankan = 43.Tìm công thức phân tử ancol no, mạch hở dựa vào tỉ lệ mol ancol O2 làm phản ứng cháy: giả sử đốt cháy trọn vẹn mol ancol no, mạch hở A, công thức ... Fe3+ Fe2+ : trường hợp giải phóng các thành phần hỗn hợp NO NO2 công thức là: mMuối= (mh2 + 8nNO2 +24nNO) 19 Tính cân nặng muối thu hoà tan không còn hỗn hợp tất cả Fe,FeO, sắt 2O3,Fe3O4 H2SO4 đặc,nóng,dư giải phóng khí SO2:...
*

*

... ĐỊNH CƠNG THỨC CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ CĨ NHĨM CHỨC CT thông thường : CnH2n+2-x-2kXx với X team chức hóa học : -OH, -CHO, -COOH, -NH2…  giả thiết mang lại CT dạng phân tử số đặc thù vừa lòng chất hữu Phương pháp ... Kết hợp vào nước -Hóa dẫn qua CuO, to -lọc quăng quật kết tủa , chưng chứa dung dòch thu axit Vd 1:Trình bày phương pháp hóa học tập bóc hỗn hòa hợp khí: CO2 , C2H4 , C2H2 , C2H6 Giải : Dẫn láo phù hợp vào dung ... « µ 22 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI cấp tốc BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HĨA HỌC Phương pháp 1: ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TỒN KHỐI LƯỢNG Ngun tắc phương pháp đơn giản, phụ thuộc định luật bảo đảm khối lượng: Tổng khối...
*

*

... Phơng pháp 16+: Phơng pháp áp dụng công thức tay nghề 178 Phơng pháp 12: 2 PH N II: CC CễNG TH C GI I nhanh TR C NGHI M HểA H C 185 CHNG I: CC CễNG TH C GI I cấp tốc trong HểA H C 186 CHNG II: ... 15 gam ch t bộo trung tớnh v i 150ml dung d ch NaOH 1M Ph i dnh 50ml dung d ch H2SO4 1M trung ho NaOH d Kh i l ng x phũng (ch a 70% kh i l ng mu i n m c a axit bộo) thu c t t n ch t bộo trờn l ... Trờn l A 2062 kg Cõu 27 : B 3238 kg C 2946 kg D 2266 kilogam x phũng hoỏ hon ton kilogam ch t bộo (cú l n l ng nh axit bộo t do) cú ch s axit b ng 8,4 ph i dựng 450ml dung d ch NaOH 1M Kh i l ng x phũng...
... C6H12O6 → C2H5OH + CO2 ( 1→1 → : ) (Fe, FeS) + H+ nngtửFe = nhh = nkhí (Tương tự chũm Fe = KL X hóa trị II ) những axit phổ cập lipit * Panmitic : C15H31COOH * Stearic : C17H35COOH * Oleic : C17H33COOH ... C17H31COOH * Đehiđrolinoleic : C17H29COOH các axit thông dụng tạo thành tơ * Ađipic : HOOC-( CH2 )4-COOH * Caproic : CH3-( CH2 )4-COOH * Terephtalic : HOOC-( C6H4 )-COOH-p 10 các axit hữu thông dụng không giống * oxalic ... Định mức sử dụng Faraday *m= A I t 96500 n * n e thương lượng = I.t 96500 A: ptử khối; t: thời gian(s) n: hóa trị I: Cường độ cái điện phần trăm đồng vị thoải mái và tự nhiên * MTB = x%.M1 + ( 100 – x)%.M2 * %MĐVị/hợp...
... Ankan A ,công thức C 2H2n+2 các thành phần hỗn hợp X bao gồm H2 hiđrocacbon % ankan A bội nghịch ứng là: A% = – 34 xác minh công thức phân tử ankan A nhờ vào phản ứng tách A: triển khai phản ứng bóc V(l) ankan A ,công thức ... đặc,nóng,dư giải phóng khí NO2: mMuối= (mh2 + 8nNO2)  lưu lại ý: Dạng toán này, HNO3 đề nghị dư để muối thu Fe(III).Không nói HNO đủ Fe dư khử Fe3+ Fe2+ : ví như giải phóng tất cả hổn hợp NO NO2 công thức là: mMuối= ... Số C ancol no ankan = 43.Tìm công thức phân tử ancol no, mạch hở phụ thuộc tỉ lệ mol ancol O2 bội phản ứng cháy: trả sử đốt cháy hoàn toàn mol ancol no, mạch hở A, công thức CnH2n +2Ox cần k mol ta...
...  n −4 4> 9/ Công thức tính khối lượng muối clorua thu hòa tan hết hỗn kim loại tổng hợp loại HCl giải phóng H2: mmuối clorua = mhh KL + 71 10/ Công thức tính cân nặng muối clorua ... = mmuối sunfit + 9.nSO2 13 /Công thức tính trọng lượng muối sunfat thu tổ hợp hết hỗn kim loại tổng hợp loại H2SO4 loãng giải phóng H2: mmuối sunfat = mhh KL + 96 nH 14/ Công thức tính khối lượng muối sunfat ... *Lưu ý: ví như HNO3 vừa đủ tất cả khả fe muối sắt (III) )giải phóng khí NO2: dư tiếp tục tan hết khử sắt (III) fe (II) lúc công thức ko xác 21/ Công thức tính khối lượng muối thu 242 cho các thành phần hỗn hợp sắt...
... Dụng giải tập học tập sinh giải nhanh nhiều, học sinh tính toán nhanh từ bỏ học tập sinh thích thú tiết tập 15 C KẾT LUẬN một số trong những công thức đưa bổ ích cho học sinh, giúp học sinh giải nhanh tập trắc nghiệm, ... Kiệm thời gian có kết nhanh. trường đoản cú học sinh hứng thú với môn xung quanh công thức đưa viết, gồm công thức khác, phương thức giải không giống học sinh cần xem thêm để tăng thêm vốn loài kiến thức mang đến riêng bạn dạng ... B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CÁC CÔNG THỨC TÍNH nhanh những dạng tập xếp theo trang bị tự chương sách giáo khoa , em vận dụng sau học lí thuyết chấm dứt Sau dạng tập: CHƯƠNG I: ESTE-LIPIT 1 .Công thức 1:...
... ứng tách bao nhiêu? Giải A% = 58 − = 25% 2.23, B PHẦN HÓA VÔ CƠ: Công thức tính lượng kết tủa xuất hấp thụ hết lượng CO2 vào dd Ca(OH)2 Ba(OH)2 : n↓ = nOH − − nCO2 áp dụng công thức cùng với điều kiện: ... Muối khan? Giải mclorua = 10 + 71 7,84 = 34,85( gam) 22, Công thức tính trọng lượng muối sunfat thu tổ hợp hết các thành phần hỗn hợp oxit kim loại H2SO4 loãng : msunfat = mhh + 80 nH SO4 10 Công thức tính khối ... Phẩm khử tìm m Giải mmuối = 10 + 62.3 5, = 56,5 gam 22, 12 Công thức tính số mol HNO3 cần dùng để làm hòa rã hỗn kim loại tổng hợp loại: nHNO3 = 4nNO + nNO2 + 10 nN2O +12 nN2 +10nNH4NO3 13 Công thức tính khối...
... Kiên st 43 y nAg =3a 44 MỘT SỐ CÔNG THỨC tởm NGHIỆM DÙNG GIẢI nhanh BÀI TOÁN HOÁ HỌC HÓA HỮU CƠ Tính số link  CxHyOzNtClm: k = Số C = + 2x + t - y - m x: hóa trị) 45 k=2: lk ba=2 lk đôi ... IV MỘT SỐ CÔNG THỨC gớm NGHIỆM DÙNG GIẢI cấp tốc BÀI TOÁN HOÁ HỌC BÀI TOÁN VỀ H2SO4 Kim loại chức năng với H2SO4 đặc, lạnh dư Tính lượng ... KIM LOẠI R TÁC DỤNG VỚI HCl, H 2SO4 27 30 TẠO MUỐI VÀ GIẢI PHÓNG H2 − Độ tăng sút khối l ượng hỗn hợp phản ứng ∆ m s ẽ là: − kim loại R Hóa trị x tác dụng với axit th ường: sắt kẽm kim loại + HCl ...
... Theo yờu cu (Dng ny cú kt qu) Cụng thc: n OH = 3n hoc n OH - = 4n Al3+ - n HOAHOC.ORG đ NGễ XUN QUNH (10) (11) MT S CễNG THC tởm NGHIM DNG GII cấp tốc BI TON HO HC Vớ d : Cn mang đến bao nhiờu lớt dung ... (hoc NaAlO2) thu c lng kt ta theo yờu cu (Dng ny cú kt qu) Cụng thc: n H = n (14) + hoc n H+ (15) = 4n AlO - 3n Vớ d : Cn mang lại bao nhiờu lớt dung dch HCl 1M vo dung dch thân phụ 0,7 mol NaAlO2 hoc ... IKL=húa tr kim loi mui nitrat HOAHOC.ORG đ NGễ XUN QUNH n KL i KL = nspk i spk (20) - isp kh: s e m N+5 nhn vo (Vd: iNO=5-2=3) MT S CễNG THC gớm NGHIM DNG GII cấp tốc BI TON HO HC - Nu cú Fe...
tự khóa: cách làm giải cấp tốc hóa học vô cơnhững bí quyết giải nhanh hóa học tập vô cơcong thuc giai nhanh hoa hoc vo teo 12cong thuc giai cấp tốc hoa hoc vo cocông thức giải nhanh hóa học tập vô cơ 12công thức giải cấp tốc hóa học tập vô cơ 11cong thuc giai nhanh hoa hoc vo co trac nghiemcác phương thức giải cấp tốc hóa học vô cơcác phương pháp giải cấp tốc hóa học tập vo cocác công thức tính nhanh hóa học vô cơcác bí quyết tính nhanh hóa học vô cơ 12các phương pháp tính nhanh hóa học tập vô cơ 11công thức tính cấp tốc hóa học tập vô cơcông thức tính nhanh hóa học vô cơ 11công thức tính cấp tốc hóa học tập vô cơ 12chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự xuất hiện lớp đảm bảo và khả năng chống bào mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa việt namNghiên cứu vớt vật liệu biến đổi (metamaterials) hấp thụ sóng năng lượng điện tử ngơi nghỉ vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành phát hiện tại diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu, xây dựng ứng dụng smartscan và vận dụng trong đảm bảo mạng máy vi tính chuyên dùngNghiên cứu vớt tổng hợp những oxit tất cả hổn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát điều tra hoạt tính quang đãng xúc tác của chúngNghiên cứu kĩ năng đo tích điện điện bằng hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tế huyện nên Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm đọc công cụ review hệ thống đảm bảo bình an hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động vui chơi của Phòng tứ pháp từ trong thực tiễn tỉnh Phú lâu (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng thanh toán hộ sản xuất nông nghiệp & trồng trọt tại ngân hàng Nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn vn chi nhánh thức giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự chiến lược Quân quần thể (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài bác 15: tiêu hóa ở rượu cồn vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành phát hiện hô hấp sinh hoạt thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện tại hô hấp sinh sống thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan lại VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG sale TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng nắm tắt văn bản trong lòng bà mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp lễ tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài bác tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài bác cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cách tân và phát triển của tự vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập phần trăm thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần độn van lop 8