Do thực trạng dịch Covid-19 tình tiết phức tạp, những trường thcs trên toàn quốc đã đề xuất hoãn lại lịch thi học tập kì hai năm học 2020 - 2021. Để không xẩy ra xao nhãng kiến thức trong thời hạn nghỉ dịch, các em học viên vẫn rất cần được luyện tập thường xuyên để rất có thể sẵn sàng kiến thức và kỹ năng khi đến lớp trở lại. Để ôn tập mang lại kì thi học tập kì 2 sắp tới, mời những em vào phân mục Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 bên trên giasuviet.edu.vn với khá đầy đủ đề thi của những môn học. Đây là mối cung cấp tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học viên tham khảo, chuẩn tốt cho các kì thi đặc biệt sắp diễn ra.


Đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 7 tất cả đáp án

Đề thi Toán lớp 7 học tập kì 2 năm 2021 có đáp ánĐề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 gồm đáp án

Trong tư liệu này, giasuviet.edu.vn gửi tới các bạn Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2021 bao gồm đáp án. Đề thi Toán 7 học tập kì 2 được biên soạn bám đít chương trình học trong SGK môn Toán lớp 7, bao gồm cả trắc nghiệm cùng tự luận, khối hệ thống kiến thức được học trong học kì 2 Toán 7. Đây không chỉ là là tư liệu ôn tập hữu ích giành riêng cho học sinh lớp 7, mà các thầy thầy giáo cũng có thể tham khảo để tạo ra đề cương, cũng như lên kế hoạch ôn thi với ra đề thi cho những em học tập sinh. Mời chúng ta tham khảo cụ thể sau đây.

Đề thi Toán lớp 7 học tập kì hai năm 2021 có đáp án

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 7 HỌC KÌ 2 NĂM 2021

nấc độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng cộng

Mức độ thấp

Mức độ cao

TN

TL

TN

TL

TL

TL

1. Thống kê

- nhận ra dấu hiệu điều tra.

- Biết kiểu mốt của lốt hiệu

- Hiểu và lập bảng tần số, tính số trung bình cộng.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

2/3(C1/a,c)

0,75

7,5%

1/3(C1/b)

1,25

12,5%

1

2,0

20%

2. Biểu thức đại số

- nhận thấy đơn thức đồng dạng, thu gọn, khẳng định bậc đối kháng thức.

- sắp xếp được nhiều thức một thay đổi theo yêu cầu.

- Cộng, trừ hai nhiều thức một biến, kiểm tra một số có là nghiệm của đa thức.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

3(C1; C2;C3)

1,5

15%

1/3(C2/a)

0,5

5%

2/3(C2/b,c)

1,5

15%

4

3,5

35%

3. Định lí Pytago. Những đường đồng quy của tam giác

- nhấn dạng được bộ tía số là độ dài ba cạnh của một tam giác.

- phát âm định lý Py-ta-go, tính chất trọng trọng điểm của tam giác.

- áp dụng trường hợp đều bằng nhau của nhị tam giác để hội chứng minh.Vẽ hình viết GT, KL

- áp dụng bất đẳng thức, các trường hợp bằng nhau của tam giác để triệu chứng minh.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1(C5)

0,5

5%

2(C4;C6)

1,0

10%

2/3(C3/a,b)

2,0

20%

1/3(C3/c)

1,0

10%

4

4,5

45%

T.số câu

T.số điểm

Tỉ lệ

14/3

2,75

27,5%

8/3

2,75

27,5%

5/3

4,5

45%

9

10

100%


ĐỀ THI HK II TOÁN 7 NĂM 2021

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1. Tích của hai đối chọi thức 3x2yz cùng (-2xy2z) bằng:

A. 6x3y2z2;

B. -6x3y3z2;

C. -4x3y3z;

C. -4x2y2z.

Câu 2. Đơn thức đồng dạng với đối chọi thức – 3x2y3 là:

A. -3x3y2;

B. (xy)5;

C.2x2y3;

D. -2x2y2.

Câu 3. Bậc của đa thức: x4 + x3 + 2x2 - 8 - 5x5 là:

A. 4;

B. 3;

C. 5;

D. 0.

Câu 4. Cho DABC vuông trên C. Chọn cách viết hệ thức Pytago đúng:

AB2 = AC2 + BC2;

B. BC2 = AB2 + AC2;

C. AC2 = AB2 +BC2;

D. Cả 3 câu trên rất nhiều đúng.

Câu 5. Trong các bộ bố số sau, bộ tía số nào rất có thể dựng được tam giác:

A. 3cm; 4cm; 7cm;

B. 3cm; 4cm; 5cm;

C. 3cm; 4cm; 8cm;

D. 3cm; 5cm; 8cm.

Câu 6. Tam giác MNP tất cả MI là mặt đường trung tuyến, G là trọng tâm. Xác định nào là sai:

A. GI =

*
MI;

B. MG = 2GI;

C. MG =

*
MI;

D. GI =

*
MG

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

Điểm bài bác kiểm tra môn Toán của học viên lớp 7A được ghi vào bảng sau:

5

7

8

6

5

7

10

8

6

7

7

4

9

9

7

8

7

9

5

8

9

7

6

8

7

6

8

8

7

8

6

8

5

10

8

9

8

7

8

9


Dấu hiệu ở đó là gì ? Số những giá trị của tín hiệu là bao nhiêu?

Lập bảng “tần số” với tìm kiểu mẫu của lốt hiệu.

Tính số vừa đủ cộng.

Câu 2: (2,0 điểm)

Cho hai đa thức: A(x) = –2x3 + 3x + 4x2 + 5x5 +6 –4x4

B(x) = 2x4 – x + 3x2 – 2x3 + 4 – x5.

a) sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa sút của biến?

b) Tính: A(x) + B(x); A(x) – B(x)?

c) chứng tỏ rằng x = - một là nghiệm của A(x), cơ mà không là nghiệm của B(x)?

Câu 3: (3,0 điểm)

Cho Δ ABC vuông tại A. Đường phân giác BD (D ∈ AC). Kẻ DH vuông góc với BC (H ∈ BC). Gọi K là giao điểm của ba và HD. Hội chứng minh:

a) AD = HD

b) BD ⊥ KC

c) 2( AD+AK ) > KC.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TOÁN 7 NĂM 2021

Câu

Ý

Nội dung

Điểm

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

1

B

0,5

2

C

0,5

3

C

0,5

4

A

0,5

5

B

0,5

6

D

0,5

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

1

2,0 điểm

a

Dấu hiệu ở đó là điểm soát sổ môn Toán của mỗi học viên lớp 7A

Số các giá trị của dấu hiệu là: N = 40

0,25

0,25

b

Bảng tần số:

Giá trị (x)

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

1

4

5

10

12

6

2

N = 40

Mốt của dấu hiệu là: M0 = 8.

0,5

0,25

c

Số vừa phải cộng:

0,75

2

2,0 điểm

a

Sắp xếp: A(x) = 5x5 – 4x4 –2x3 + 4x2 + 3x + 6.

B(x) = - x5 + 2x4 – 2x3 + 3x2 – x + 4.

0,25

0,25

b

A(x) + B(x) = 4x5 – 2x4 – 4x3 + 7x2 + 2x + 10.

A(x) – B(x) = 6x5 – 6x4 + x2 + 4x + 2.

0,5

0,5

c

Ta có:

A(-1) = 5.(-1)5 – 4.(-1)4 –2.(-1)3 + 4.(-1)2 + 3.(-1) + 6 = 0

Suy ra x = -1 là nghiệm của A(x).

Ta có:

B(-1) = -(-1)5 + 2.(-1)4 – 2.(-1)3 +3.(-1)2 – (-1)+ 4= 130

Suy ra x = -1 không hẳn là nghiệm của B(x).

0,25

0,25

3

3,0 điểm

a

Vẽ hình với ghi GT-KL đúng

0,5

Chứng minh: Xét rABD và rHBD có:

(theo gt); BD là cạnh chung; (theo gt)

ΔABD= ΔHBD (cạnh huyền - góc nhọn)

=>AD=HD (2 cạnh tương ứng)

0,25

0,25

0,25

b

Xét ΔBKC: đã cho thấy được D là trực trung khu của rBKC

=> BD là con đường cao ứng cùng với cạnh KC.

=> BD vuông góc KC

0,25

0,25

0,25

c

ΔAKD = ΔHCD ( g.c.g)

=>AK = HC (2 cạnh tương ứng) (1)

AD = HD (chứng minh câu a) (2)

Và: AD+AK > KD; DH+HC > DC (BĐT tam giác) (3)

Từ (1),(2),(3) =>2(AD+AK) > KD + CD

=> 2(AD+AK) > KC (do KD+DC >KC)

0,25

0,25

0,25

0,25


Đề thi Toán lớp 7 học tập kì 2 năm 2020 có đáp án

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

cung cấp độ

Câu

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Câu

Điểm

Câu: 1

Điểm: 2

Câu: 2c

Điểm: 0,5

Câu: 2a

Điểm: 0,5

Câu: 6

Điểm: 0,5

Câu

Điểm

Câu: 3a

Điểm: 1

Câu: 2d

Điểm: 0,5

Câu: 3b

Điểm: 1

Câu

Điểm

Câu: 4

Điểm: 2

Câu: 5

Điểm: 2

Tổng số câu

toàn bô điểm

Số câu: 2

Số điểm: 3

Số câu: 3

Số điểm: 3

Số câu: 3

Số điểm: 3,5

Số câu: 1

Số điểm: 0,5

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 7 HỌC KÌ 2 NĂM 2020

Họ với tên: ………………………

Lớp 7 ……

KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn toán 7 - thời hạn làm bài: 90 phút

Năm học: 2019 - 2020

Câu 1 (2đ’): Nêu ngôn từ định lí Py-ta-go thuận cùng đảo.

Câu 2 (1,5đ’) kiếm tìm x biết:

Câu 3 (2đ’): Điểm khám nghiệm học kì II của học sinh lớp 7A được ghi ở bảng sau

8

7

5

6

6

4

5

2

6

3

7

2

3

7

6

5

5

6

7

8

6

5

8

10

7

6

9

2

10

9

a. Lập bảng tần số

b. Tính điểm trung bình những bài khám nghiệm của lớp 7A

Câu 4(2đ’): cho tam giác ABC vuông tại A tất cả AB = 6cm ; AC = 8cm

a. Tính độ dài cạnh BC

b. Trên tia đối của AB lấy điểm D sao cho AD = AB . Chứng minh

Câu 5 (2đ’): Cho những đa thức p. = 3x2 – y2 - 4x + 3y + 1 và Q = – x2 + 3y2 - 5x +y + 6

a/ Tính phường + Q

b/ Tính phường – Q

Câu 6 (0,5đ’) chứng tỏ rằng nhiều thức f(x) = x2 + 2020 không tồn tại nghiệm với bất kì giá trị làm sao của x.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TOÁN 7 HỌC KÌ 2 NĂM 2020

Câu 1 (2đ’) Phát biểu đúng định lí py-ta-go thuận và hòn đảo mỗi định lí cho một điểm

Câu 2 (1,5đ’) kiếm được đúng x của mỗi câu mang lại 0,5 điểm


Câu 3 (2đ’) Mỗi câu đúng cho một điểm

a . Lập bảng tần số chuẩn cho (1 điểm)

b, Điểm trung bình của các bài chất vấn là:

= (2.3 + 3.2 + 4.1 + 5.5 + 6.7 + 7.5 + 8.3 + 9.2 + 10.2) = 6 (1 điểm)

Câu 4: (2đ’) phía dẫn

a, Áp dụng định lý Py-ta-go tính được BC= 10cm (1 điểm)

b, minh chứng hai tam giác vuông (2 cạnh góc vuông) (1 điểm)

Câu 5 (2đ’): mỗi câu đúng cho một điểm

Cho những đa thức

P = 3x2 – y2 - 4x + 3y + 1 và

Q = – x2 + 3y2 - 5x +y + 6

a/ Tính p + Q = ........... = 2x2 + 2y2 - 9x + 4y + 7 (1 điểm)

b/ Tính phường – Q = ........... = 4x2 - 4y2 + x + 2y – 5 (1 điểm)

Câu 6 (0,5đ’): Ta có x2 ≥ 0 với bất kể giá trị nào của x

Vì vậy cho nên x2 + 2020 ≥ 2020 > 0 với bất kỳ giá trị làm sao của x (0,25 điểm)

Tức là f(x) > 0 với bất cứ giá trị nào của x.

Vậy đa thức f(x) = x2 + 2020 không có nghiệm với bất kì giá trị như thế nào của x. (0,25 điểm)

.............................

Trên đây, giasuviet.edu.vn đã trình làng tới chúng ta Đề thi Toán lớp 7 học tập kì hai năm 2021 có đáp án. Bên cạnh ra, chúng ta có thể đọc thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7 và những dạng Đề thi học tập kì 2 lớp 7 ... được update liên tục trên giasuviet.edu.vn để học tốt Toán 7 hơn.

Thông qua việc thực hành giải đề thi học tập kì 2 Toán 7 bên trên giasuviet.edu.vn, những em học sinh sẽ được làm quen với cấu tạo đề thi, cố gắng được các dạng câu hỏi, các dạng bài xích tập thường có trong bài thi, từ đó hoàn toàn có thể vận dụng để giải bài bác thi thỏa thuận một cách hối hả và đúng mực nhất. ở bên cạnh việc luyện giải đề thì các em học sinh cũng tránh việc bỏ qua Đề cương cứng ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 để sở hữu kế hoạch ôn tập phù hợp, theo như đúng trọng tâm kiến thức được học trong học kì 2 Toán 7. Chúc những em đạt điểm trên cao trong kỳ thi chuẩn bị tới.