Bài tập dượt thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 giành riêng cho các em học viên lớp 5 tham khảo, từ ôn luyện kiến thức và kỹ năng trước khi bước vào kỳ thi giải Toán qua mạng Internet. Mời các em thuộc tham khảo.


95 việc ôn thi Violympic lớp 5

Tổng hòa hợp đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 5

Các vấn đề hay và khó khăn trên Violympic lớp 5


Bài tập luyện thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1


CÓC VÀNG TÀI BA

Câu 1: cực hiếm của biểu thức 1320 100 là:

A. 1320 B. 13200 C. 132000 D. 1320000

Câu 2: Viết số tương thích vào nơi chấm: 4 yến = … kg

A. 400 B. 40000 C. 40 D. 4000

Câu 3: Số nào trong số số dưới đây chia hết cho 2?

A. 41683 B. 11332 C. 20461 D. 68039


Câu 4: Tính quý giá biểu thức a + b trăng tròn với a = 48 với b = 52

Trả lời: quý giá của biểu thức là …

A. 568 B. 1088 C. 10448 D. 2000

Câu 5: ví như a = 23cm với b = 28cm thì chu vi của hình tam giác bên là … cm?

79 B. 78 C. 75 D. 74

Câu 6: search x, biết: x + 23485 = 47026

Trả lời: x = …

A. 70511 B. 70501 C. 23641 D. 23541

Câu 7: Tổng của hai số là 47525 cùng hiệu nhị số là 21447. Số khủng là …

A. 34468 B. 34486 C. 34864 D. 34846

Câu 8: Trung bình cùng của nhì số là 89. Biết một trong những hai số là 43. Số còn lại là …

A. 86 B. 135 C. 46 D. 3

Câu 9: sau khoản thời gian thêm vào số bị trừ 215 đơn vị chức năng và ngắn hơn ở số trừ 115 đơn vị chức năng thì hiệu của hai số là 3428. Hiệu hai số thuở đầu là … A. 3758 B. 3238 C. 3648 D. 3098

Câu 10: Tích của nhị số bằng 34650. Nếu vội thừa số trước tiên lên 3 lần và giảm thừa số vật dụng hai đi 2 lần thì tích của nhị số bắt đầu là …


A. 51975 B. 5775 C. 23100 D. 207900

VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

Câu 1: giá trị của biểu thức: 4853 – m cùng với m = 762 là ………

Câu 2: tra cứu x biết: x : 30 = 215

Trả lời: x = ……….

Câu 3: search x biết: x 456 = 25483 + 71645

Trả lời: x = …….

Câu 4: tra cứu x biết: x 4 + x 7 + x 9 = 40300

Trả lời: x = ………..

Câu 5: Tổng của nhị số là số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 8, hiệu của nhị số là số nhỏ dại nhất tất cả 3 chữ số phân chia hết mang lại 3. Tìm nhì số đó.

Trả lời: Số bự là ……… ; Số bé nhỏ là ………

Câu 6: Tính nhanh: 25 6 4 = ……..

Câu 7: Một ô tô đi hết quãng mặt đường dài 80km hết 1 giờ đôi mươi phút. Hỏi trung bình mỗi phút xe xe hơi đi được từng nào mét?

Trả lời: Trung bình mỗi phút xe ô tô đi được …….. M.

Câu 8: Chu vi của một hình chữ nhật là 320cm. Biết chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 20cm. Diện tích hình chữ nhật đó là ……… cm2.

Câu 9: lúc nhân một số trong những với 35, chúng ta Hùng đang viết nhầm những tích riêng rẽ thẳng cột cần được hiệu quả là 608. Tích và đúng là ……..

Câu 10: Đổi: 42kg = …………. G

Câu 11: Viết số thích hợp vào vị trí chấm: 7 5 9 = 7 9 …

Câu 12: Một quyển vở 72 trang giá bán 8000 đồng, một quyển vở 48 trang giá chỉ 5500 đồng. Chúng ta Mai thiết lập 6 quyển vở 72 trang với 6 quyển vở 48 trang.

Số tiền các bạn Mai bắt buộc trả là …………. đồng.

Câu 13: tín đồ ta xếp 2035 viên bi vào những hộp, mỗi vỏ hộp 8 viên bi. Hỏi xếp được rất nhiều nhất từng nào hộp như thế?

Trả lời: Xếp được rất nhiều nhất …….. Hộp.

Câu 14: Tính nhẩm: 420000 : 100 = ………

Câu 15: kiếm tìm số lớn nhất có bốn chữ số làm sao để cho đem số đó phân tách cho 853 thì được số dư là số dư lớn nhất.

Trả lời: Số đó là ……….


Đáp án bài xích tập luyện thi Violympic Toán lớp 5 vòng một năm 2017-2018

CÓC VÀNG TÀI BA