Điều khiển xe xe hơi đi không đúng làn đường dụng cụ ngoài việc bị vạc tiền tự 03 - 05 triệu đ người phạm luật còn bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Như vậy nếu người tham gia giao thông vận tải không đi đúng làn đường, phần đường của mình sẽ bị áp dụng những mức xử phạt dưới đây:

*

Đối với xe ô tô:

Mức phạt từ 03 - 05 triệu đồng; tước Bằng lái xe từ 01 - 03 tháng trước đây bị phạt từ 800.000 đồng - 1,2 triệu đồng và tước Bằng lái xe từ 01 - 03 tháng.

Trong trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường tạo tai nạn giao thông vận tải thì bị phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng; tước Bằng lái xe từ 02 - 04 tháng.

Khi lái xe xe hơi nếu gồm thực hiện chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước với phải bảo đảm an toàn.

*

Đối với xe cộ máy:

Mức phạt từ 400.000 - 600.000 đồng trước đây bị phạt từ 300.000 - 400.000 đồng.

Trong trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường khiến tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 04 - 05 triệu đồng; tước Bằng tài xế từ 02 - 04 tháng.

Đối với đồ vật kéo, xe cộ máy siêng dùng:

Mức phạt từ 400.000 - 600.000 đồng; tước Bằng lái xe từ 01 - 03 tháng, trước đây bị phạt từ 200.000 - 400.000 đồng.

Trong trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 06 - 08 triệu đồng; tước Bằng tài xế từ 02 - 04 tháng.

Đối với xe pháo đạp, xe pháo đạp máy, xe cộ đạp điện:

Mức phạt từ 80.000 - 100.000 đồng, trước đây bị phạt từ 50.000 - 60.000 đồng.