TTO - học viện chuyên nghành Báo chí với tuyên truyền đã chủ yếu thức ra mắt điểm trúng tuyển chọn vào trường. Theo đó, chăm ngành gồm điểm chuẩn cao nhất khối C là báo truyền hình: 23 điểm.


*

Thí sinh tham dự cuộc thi ĐH năm trước đó - Ảnh: TTO"


Hai chuyên ngành khối D1 gồm điểm tối đa là quan hệ nam nữ công bọn chúng và báo mạng điện tử: 22 điểm. Điểm trúng tuyển chọn thấp nhất khối C và D1 là 16,5 điểm, bao gồm các chăm ngành: chủ nghĩa thôn hội khoa học, tài chính chính trị Mác - Lênin. Riêng siêng ngành new tuyển sinh. Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

Tên ngành/ siêng ngành

Khối C

Khối D1

Triết Mác-Lênin

16.5

17

Chủ nghĩa thôn hội khoa học

16.5

16.5

Kinh tế thiết yếu trị Mác-Lênin

16.5

16.5

Quản lý tởm tế

18

19

Lịch sử Đảng

17

Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

21

18.5

Quản lý văn hóa truyền thống tư tưởng

18

17

Chính trị vạc triển

17

17

Quản lý làng mạc hội

20.5

17

Tư tưởng HCM

16.5

17

Giáo dục lý luận chủ yếu trị

17.5

17

Văn hóa với phát triển

20

18.5

Chính sách công

17

17

Khoa học cai quản nhà nước

20.5

18

Báo in

21.5

21

Báo ảnh

20.5

19

Báo phạt thanh

21

17

Báo truyền hình

23

21.5

Quay phim truyền hình

19

17.5

Báo mạng năng lượng điện tử

21.5

22

Báo chí nhiều phương tiện

20

19.5

Xuất bản

20.5

19.5

Xã hội học

17

17.5

Thông tin đối ngoại

22

21

Quan hệ chính trị và truyền thông media quốc tế

20

20

Công tác xã hội

22

20.5

Quan hệ công chúng

22

22

Quảng cáo

17.5

17.5

Ngôn ngữ Anh

18

Ngành/chuyên ngành

Khối C

Khối D

Chỉ tiêu

Mức điểm

Chỉ tiêu

Mức điểm

Triết học Mác-Lênin

12

18

Chủ nghĩa xã hội khoa học

11

17,5

16

17,5

Kinh tế thiết yếu trị Mác-Lênin

12

17,5

15

17,5

Lịch sử Đảng cùng sản Việt Nam

11

18

Tư tưởng hồ Chí Minh

6

17,5

8

18

Xã hội học

9

18,5

Chính sách công

5

18

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển lần 1 từ ngày 10-8 đến khi kết thúc ngày 30-8. Sau thời điểm xét tuyển ước muốn 2 đợt 1, nếu vẫn còn chỉ tiêu, học viện chuyên nghành sẽ tổ chức xét tuyển hoài vọng 2 những đợt tiếp nối và sẽ có được thông báo sau.