Trường học viện quân y thông báo điểm chuẩn dự kiến tính đến ngày 19/8 cả hệ dân sự cùng quân sự ví dụ như sau:

Căn cứ vào số lượng hồ sơ đk xét tuyển và yếu tố tổ hợp môn giasuviet.edu.vn, vùng miền, giới tính, bên trường gửi ra một trong những phương án dự kiến để thí sinh tham khảo:

2 phương án điểm chuẩn chỉnh dự con kiến hệ quân sự


STT

Tên nhóm

Chỉ tiêu

Điểm

Số lượng

Chi chú

1

Khối A, Nam, phía Bắc

Tông chỉ tiêu 210, trong đó 10% là nữ; tuyển 1/4 khối A, ba phần tư khối B

27.25

38

 

2

Khối A, Nam, phía Nam

25.75

7

 

3

Khối A, Nữ, phía Bắc

28.25

2

 

4

Khối A, Nữ, phía Nam

28.00

1

 

5

Khối B, Nam, phía Bắc

25.75

87

 

6

Khối B, Nam, phía Nam

24.25

38

 

7

Khối B, Nữ, phía Bắc

28.00

9

 

8

Khối B, Nữ, phía Nam

27.50

5

 

Tổng

187

 

Tuyển thẳng

23

(Nữ 04)

Tông cộng

210

(Nữ 21)


STT

Tên nhóm

Chỉ tiêu

Điểm

Số lượng

Chi chú

1

Khối A, Nam, phía Bắc

Tông tiêu chí 210, trong đó 10% là nữ; tuyển chọn 1/4 khối A, 3 phần tư khối B

27.00

41

 

2

Khối A, Nam, phía Nam

25.75

7

 

3

Khối A, Nữ, phía Bắc

28.25

2

 

4

Khối A, Nữ, phía Nam

28.00

1

 

5

Khối B, Nam, phía Bắc

25.75

87

 

6

Khối B, Nam, phía Nam

24.50

34

 

7

Khối B, Nữ, phía Bắc

28.00

9

 

8

Khối B, Nữ, phía Nam

27.50

5

 

Tổng

186

 

Tuyển thẳng

23

(Nữ 04)

Tổng cộng

209

(Nữ 21)


Dự con kiến mức điểm chuẩn của hệ dân sự:

Ngành Dược sĩ đh 26,0 điểm trường hợp ngành bác sỹ đa khoa đem 26,5 điểm; Ngành Dược sĩ đh 25,75 điểm nếu ngành bs đa khoa đem 26,25 điểm

Đăng ký nhận Điểm chuẩn chỉnh Học viện quân y năm 2015 đúng đắn nhất, soạn tin:

DCL (dấu cách) YQH (dấu cách) Mãngành nhờ cất hộ 8712

Ví dụ: DCL YQH D720101 gửi 8712

Trong đó YQH là Mã trường học viện chuyên nghành quân y hệ quân sự chiến lược phía Bắc

D720101 là mã ngành Y Đa khoa

giasuviet.edu.vn.com tổng hợpTrường học viện Quân Y


Điểm chuẩn chỉnh đại học năm 2021


*
*
*
*
*
*
*
*


Trường học viện Quân Y


Điểm chuẩn đại học năm 2021


Viết bình luận: Điểm chuẩn chỉnh học viện quân y năm năm ngoái


Các tin mới nhất


Đang quan tâm


Tin tức bắt đầu nhất


Gửi bài tập - có ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
giasuviet.edu.vn.COM
ĐIỂM giasuviet.edu.vn
*