mẫu Đơn xin giấy tờ xây dựng (mẫu số 01) là mẫu mã đơn mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Đây là mẫu solo phải tất cả trong hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cũng tương tự các hồ sơn xin giấy tờ xây dựng khác.
*
Mục lục bài viết
*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng mang đến công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng tôn giáo/Tượng đài, tranh hùng hổ /Nhà nghỉ ngơi riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/Theo quy trình tiến độ cho công trình không áp theo tuyến/Theo giai đoạn cho dự án công trình theo đường trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Kính gửi: ...............................................................

1. Tin tức về nhà đầu tư:

- tên chủ chi tiêu (tên công ty hộ):..................................................................

- bạn đại diện: ........................... Dùng cho (nếu có): ……………………

phường/xã:....................... Quận/huyện: .............. Tỉnh/thành phố: ...............

- Số điện thoại:........................................................................................

2. Thông tin công trình:

- Địa điểm xây dựng:

Lô khu đất số:................................................... Diện tích....................... M2.

Tại số nhà: ................................... đường/phố.........................................

phường/xã:................................ Quận/huyện: ...............................................

tỉnh, thành phố: ............................................................................................

3. Tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra kiến tạo xây dựng:

3.1. Tổ chức/cá nhân lập xây dựng xây dựng:

- thương hiệu tổ chức/cá nhân: ............ Mã số chứng từ năng lực/hành nghề:.......

- Tên cùng mã số chứng từ hành nghề của những chủ nhiệm, công ty trì thiết kế:..

3.2. Tổ chức/cá nhân thẩm tra thi công xây dựng:

- tên tổ chức/cá nhân: ...................... Mã số chứng từ năng lực/hành nghề:

..................................................................................................................

- Tên và mã số chứng từ hành nghề của các chủ trì thẩm tra thiết kế:......

4. Nội dung ý kiến đề xuất cấp phép:

4.1. Đối cùng với công trình không áp theo tuyến, tín ngưỡng, tôn giáo:

- loại công trình:................................ Cung cấp công trình:.............................

- diện tích s xây dựng: ................................. M2.

- Cốt xây dựng:........................................... M.

- Tổng diện tích sàn (đối cùng với công trình gia dụng và dự án công trình có kết cấu dạng nhà):................................... Mét vuông (ghi rõ diện tích sàn những tầng hầm, tầng cùng bề mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- độ cao công trình:.............. M (trong đó ghi rõ chiều cao những tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum - trường hợp có).

- Số tầng:............................. (ghi rõ số tầng hầm, tầng cùng bề mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum - nếu như có).

4.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

- một số loại công trình: ................................... Cung cấp công trình: ......................

- Tổng chiều lâu năm công trình:....... M (ghi rõ chiều nhiều năm qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình: ............................ M (ghi rõ cốt qua từng khu vực vực).

- chiều cao tĩnh không của tuyến: .. M (ghi rõ độ cao qua các khu vực).

- Độ sâu công trình: ........................... M (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực vực).

4.3. Đối với dự án công trình tượng đài, tranh hoành háng:

- các loại công trình:........................... Cung cấp công trình: .................................

- diện tích xây dựng:........................................ M2.

- Cốt xây dựng: ...................................... M.

- độ cao công trình: ........................... M.

4.4. Đối với công trình xây dựng nhà sống riêng lẻ:

- cung cấp công trình:......................................................................................

- diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt):................................... M2.

- Tổng diện tích s sàn: ..................... Mét vuông (trong kia ghi rõ diện tích s sàn các tầng hầm, tầng cùng bề mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- chiều cao công trình: ................. M (trong kia ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (trong kia ghi rõ số tầng hầm, tầng xung quanh đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

4.5. Đối với trường vừa lòng cải tạo, sửa chữa:

- loại công trình: .......................... Cung cấp công trình:...................................

- những nội dung theo công cụ tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương xứng với một số loại công trình.

4.6. Đối với trường hợp cấp thủ tục phép theo giai đoạn:

- tiến trình 1:

+ nhiều loại công trình:............................... Cấp công trình:.............................

+ các nội dung theo chế độ tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 khớp ứng với nhiều loại và tiến độ 1 của công trình.

- tiến độ 2:

Các câu chữ theo phương pháp tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương xứng với nhiều loại và tiến trình 1 của công trình.

- quá trình .............

4.7. Đối với ngôi trường hợp cấp cho cho Dự án:

- tên dự án: ..............................................................................................

Đã được: .............. Phê duyệt, theo ra quyết định số: ...... Ngày....................

- Gồm: (n) công trình

Trong đó:

Công trình số (1-n): (tên công trình)

* loại công trình:.............................. Cấp công trình:...............................

* những thông tin đa phần của công trình: ....................................................

4.8. Đối với trường hợp di chuyển công trình:

- dự án công trình cần di dời:

- nhiều loại công trình:............................. Cung cấp công trình:................................

- diện tích xây dựng tầng trệt dưới (tầng trệt): ............................................... M2.

- Tổng diện tích sàn:........................................................ M2.

- chiều cao công trình: ................................................... M.

- Địa điểm công trình di chuyển đến:

Lô đất số: ............................................. Diện tích............................ M2.

Tại:.............................................. đường: .................................................

phường (xã)........................................ Quận (huyện)................................

tỉnh, thành phố: ........................................................................................

- Số tầng:...................................................................................................

5. Dự kiến thời gian kết thúc công trình:..................................... Tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo như đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị giải pháp xử lý theo luật pháp của pháp luật.

Gửi dĩ nhiên Đơn này những tài liệu:

1 -

2 -

…………, ngày ….. Tháng …. Năm…..NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ bọn họ tên, đóng dấu (nếu có))

Bài viết liên quan