Tải tệp tin excel tính giá cả sản phẩm.Tổng phù hợp file excel tính chi tiêu sản phẩm theo phương thức trực tiếp và tỷ lệ, bảng tính ngân sách công ty sản xuất bằng Excel, tính giá thành sản phẩm theo định nút Nguyên đồ liệu, làm chủ Nhập Xuất Tồn, Tính giá bán vốn, chi tiêu SX tự động

1. File excel tính túi tiền sản phẩm theo phương thức trực tiếp với tỷ lệ.

Việc tính chi tiêu được tập thích hợp và phân bổ theo nguyên tắc

*

Chi tầm giá NVL trực tiếp: Tập hợp ngân sách chi tiêu và phân bổ theo phương thức trực tiếp

Chi giá tiền NC & SXC: phân chia theo phương pháp tỷ lệ.

2.Bảng tính giá cả công ty sản xuất bởi Excel.

Các bạn tìm hiểu thêm bảng tính giá thành cho doanh nghiệp sản xuất bằng Excel. Cấu tạo của bảng tính ngân sách gồm 4 phần:


*

chiến lược sản xuất: Lượng kết quả nhập kho thực tiễn được update vào bảng chiến lược sản xuất. Ở các ứng dụng kế toán hiện hành, các chúng ta có thể nhập sống mục Nhập kho sản phẩm từ phân phối (Ví dụ ở đoạn mềm Bravo)

giá cả nhân công: gồm 2 phần là định mức nhân công nhằm sản xuất một loại mặt hàng và lượng tiếng công hao phí cho các sản phẩm, được update để xác định chi phí nhân công theo công thức: chi phí nhân công = Số số lượng sản phẩm nhập X định mức tiêu tốn x giá nhân công

giá thành nguyên đồ vật liệu: Cũng phân thành định mức cùng giá, làm việc đây người sáng tác sử dụng hàm match lồng vào vlookup để mang giá theo mon hơi làm cho rối chúng ta chưa sử dụng hàm này bao giờ. Các bạn cũng có thể làm đơn giản và dễ dàng hơn bằng phương pháp lấy cột tham chiếu là tháng hiện hành + 1

ở đầu cuối là bảng tính giá chỉ thành

3.File Excel tính giá cả sản phẩm theo định nút Nguyên thứ liệu.

Tính giá thành sản phẩm là các bước mà kế toán luôn đau đầu, bao gồm nhiều phương pháp tính giá bán thành, file Excell tiếp sau đây chỉ là phương pháp đơn giản trong SX sản phẩm không trải qua nhiều giai đoạn ( SX giản đơn).

*

Chi giá thành NVL được tính theo định mức, chi phí nhân công và chi phí SXC được tập phù hợp trực tiếp vào kỳ, tiếp nối phân bổ ngân sách NCTT với SXC theo NVL của từng nhiều loại sản phẩm

Các các bạn tải file về tham khảo, hy vọng giúp đến những các bạn mới làm cho hiểu được một cách dễ dàng và đơn giản nhất về tính giá thành sản phẩm. Tệp tin này mình nhằm sẵn 1 bảng định nấc NVL, một bảng sản phẩm ngừng trong kỳ nhập kho, một bảng tổng hợp đưa ra phí, cách tính ở bảng tổng hợp bỏ ra phí các bạn đặt chỏ vào cụ thể từng ô với nhìn công thức để hiểu bí quyết tổng hợp bỏ ra phí. Chúc các bạn thành công.

4.Chia sẻ file Excel: làm chủ Nhập Xuất Tồn, Tính giá chỉ vốn, giá cả SX tự động.

*

Chia sẻ cho các bạn file excel tính giá thành sản xuất tự động: quản lý nhập xuất tồn, tính giá chỉ vốn, ngân sách chi tiêu sản xuất tự động nhé.

Chú ý là phương thức tính ngân sách là theo định mức NVL thiết yếu (tức lấy định mức làm hệ số phân bổ) và túi tiền chung, ngân sách chi tiêu nhân công cung ứng được phân chia theo NVL nhé.