Cho những mệnh đề kéo theoNếu a và b cùng chia hết mang đến c thì a+bchia hết cho c (a,b,c là phần lớn số nguyên).Các số nguyên bao gồm tận cùng bằng 0 đầy đủ chia hết đến 5.Tam giác cân nặng có hai tuyến phố trung tuyến bằng nhau.Hai tam giác đều nhau có diện tích s bằng nhau.a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của từng mệnh đề trênb) phạt biểu mỗi mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng khái niệm "điều kiện đủ".c) phân phát biểu từng mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng tư tưởng "điều kiện cần".


Cho các mệnh đề kéo theo

Nếu a">a và b">b cùng phân chia hết cho c">c thì a+b">a+bchia hết cho c">c (a,b,c">a,b,c là đông đảo số nguyên).

Các số nguyên bao gồm tận cùng bằng 0">0 đều chia hết cho 5">5.

Tam giác cân nặng có hai tuyến đường trung tuyến bởi nhau.

Hai tam giác đều nhau có diện tích s bằng nhau.

a) Hãy tuyên bố mệnh đề hòn đảo của từng mệnh đề trên

b) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng tư tưởng "điều kiện đủ".

c) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng định nghĩa "điều kiện cần".


LG a

Cho các mệnh đề kéo theo

Nếu (a) và (b) cùng phân tách hết mang đến (c) thì (a+b) phân chia hết đến (c) ((a, b, c) là mọi số nguyên).

Các số nguyên tất cả tận cùng bởi (0) rất nhiều chia hết đến (5).

Tam giác cân nặng có hai đường trung tuyến bằng nhau.

Hai tam giác đều bằng nhau có diện tích s bằng nhau.

Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên.

Phương pháp giải:

Mệnh đề hòn đảo của mệnh đề (P Rightarrow Q) là mệnh đề (Q Rightarrow P) 

Lời giải bỏ ra tiết:

Mệnh đề đảo:

+) nếu (a+b) phân chia hết cho (c) thì (a) với (b) phân chia hết đến (c).

Mệnh đề này sai, ví dụ điển hình a=2, b=4, c=6 ta có:

2+4=6 phân tách hết mang lại 6 tuy vậy 2 với 4 phần nhiều không chia hết đến 6.

+) Số chia hết đến (5) thì tận cùng bởi (0).

Mệnh đề này sai vày số chia hết mang đến (5) thì bao gồm tận cùng bởi (0) hoặc (5).

Cụ thể số 15 phân chia hết mang lại 5 tuy thế lại không có tận cùng bằng 0.

+) Tam giác có hai trung tuyến bằng nhau thì tam giác là cân.

Mệnh đề này đúng.

+) hai tam giác có diện tích s bằng nhau thì bằng nhau.

Mệnh đề này sai.


LG b

Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng khái niệm "điều khiếu nại đủ".

Phương pháp giải:

Cho mệnh đề kéo theo (P Rightarrow Q).

(P) là đk đủ để có (Q).

Lời giải bỏ ra tiết:

+) (a) với (b) phân chia hết mang lại (c) là đk đủ để (a+b) phân chia hết mang đến (c).

+) một trong những tận cùng bằng (0) là đk đủ nhằm số đó phân tách hết đến (5).

+) Tam giác là tam giác cân nặng là đk đủ nhằm nó có hai tuyến phố trung tuyến bởi nhau.

+) nhì tam giác bằng nhau là đk đủ để chúng có diện tích s bằng nhau.


LG c

Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng quan niệm "điều kiện cần".

Phương pháp giải:

Cho mệnh đề kéo theo (P Rightarrow Q).

(Q) là điều kiện cần để có (P).

Lời giải đưa ra tiết:

+) (a+b) phân tách hết đến (c) là đk cần để (a) và (b) chia hết mang lại (c).

+) Điều kiện cần để một trong những có tận cùng bởi (0) là nó phân tách hết mang lại (5)

hoặc "Một số nguyên chia hết đến 5 là điều kiện cần nhằm số đó bao gồm tận cùng bằng 0."

+) Điều kiện cần để tam giác là tam giác cân nặng là nó tất cả hai trung tuyến bằng nhau

hoặc "Hai trung tuyến đường của một tam giác cân nhau là điều kiện cần nhằm tam giác đó cân."

+) nhị tam giác có diện tích bằng nhau là đk cần nhằm hai tam giác đó bởi nhau.

giasuviet.edu.vn


*
Bình luận
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 122 phiếu
Bài tiếp theo sau
*

Các bài liên quan: - bài xích 1. Mệnh đề


Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp giasuviet.edu.vn


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng giasuviet.edu.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép giasuviet.edu.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.