Áp dụng: quy tắc nhân đơn thức với đa thức: hy vọng nhân một solo thức cùng với một đa thức ta nhân đối kháng thức với từng hạng tử của nhiều thức rồi cộng các tích với nhau.

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,,x^2left( 5x^3 - x - 1 over 2 ight) cr & = x^2.5x^3 + x^2.left( - x ight) + x^2.left( - 1 over 2 ight) cr & = 5x^5 - x^3 - 1 over 2x^2 cr )


LG b.

((3xy-x^2 + y)dfrac23x^2y);

Phương pháp giải:

Áp dụng: quy tắc nhân đơn thức với nhiều thức: ước ao nhân một đối kháng thức cùng với một nhiều thức ta nhân đơn thức cùng với từng hạng tử của nhiều thức rồi cộng những tích cùng với nhau.

Lời giải chi tiết:

*


LG c.

((4x^3 - 5xy + 2x)left( - dfrac12xy ight)).

Phương pháp giải:

Áp dụng: nguyên tắc nhân đối kháng thức với nhiều thức: mong nhân một đơn thức cùng với một nhiều thức ta nhân đối kháng thức với từng hạng tử của nhiều thức rồi cộng những tích với nhau.

Lời giải đưa ra tiết:

*

giasuviet.edu.vn


*
Bình luận
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp giasuviet.edu.vn


Cảm ơn các bạn đã áp dụng giasuviet.edu.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chế độ

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép giasuviet.edu.vn nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.