Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 109, 110, 111 VBT toán 5 bài 163 : rèn luyện chung cùng với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Một miếng vườn hình chữ nhật gồm chu vi 140m, chiều nhiều năm 50m. Người ta trồng rau củ trên mảnh vườn đó, mức độ vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 1,5 tạ rau. Hỏi bên trên cả miếng vườn đó bạn ta thu hoạch được từng nào ki-lô-gam rau xanh ?

Phương pháp giải:

- Tính nửa chu vi = chu vi (:; 2).

- Tính chiều rộng lớn = nửa chu vi (-) chiều dài.

- Tính diện tích s = chiều nhiều năm ( imes) chiều rộng.

- search số tạ rau xanh thu được = diện tích s : 100 ⨯ 1,5.

- Đổi số đo vừa kiếm được sang đơn vị chức năng đo là ki-lô-gam, xem xét ta có một tạ = 100kg.

Lời giải bỏ ra tiết:

Nửa chu vi mảnh vườn là:

140 : 2 = 70 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

70 – 50 = đôi mươi (m)

Diện tích miếng vườn là :

50 ⨯ đôi mươi = 1000 (m2)

Số ki-lô-gam rau xanh thu hoạch được bên trên cả mảnh vườn chính là :

1000 : 100 ⨯ 1,5 = 15 (tạ)

15 tạ = 1500kg.

Đáp số : 1500kg. 


Bài 2

Đáy của một hình vỏ hộp chữ nhật có chiều dài 50cm, chiều rộng 30cm. Tính chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó, biết diện tích xung xung quanh của hình hộp là 3200cm2.

Phương pháp giải:

Ta có: diện tích s xung xung quanh = chu vi lòng ( imes ) chiều cao.

Từ đó suy ra: độ cao = diện tích s xung xung quanh (:) chu vi đáy. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Chu vi đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là :

(50 + 30) ⨯ 2 = 160 (cm)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là :

3200 : 160 = đôi mươi (cm)

Đáp số : 20cm.


Bài 3

Tính chu vi và ăn diện tích của mảnh đất có mẫu vẽ và kích thước ghi trên bạn dạng đồ tỉ lệ thành phần 1 : 1000 như hình vẽ tiếp sau đây :

*

Phương pháp giải:

- Chia mảnh đất nền đã mang đến thành những mảnh đất nhỏ rồi tính diện tích những mảnh đó.

- Tính độ lâu năm thực của một cạnh = độ dài cạnh đó trên phiên bản đồ ⨯ 1000.

- Áp dụng các công thức :

 + diện tích s hình chữ nhật = chiều dài ⨯ chiều rộng.

 + diện tích s tam giác vuông = độ dài cạnh góc vuông sản phẩm công nghệ nhất ⨯ độ nhiều năm cạnh góc vuông lắp thêm hai : 2.

Lời giải đưa ra tiết:

Chia mảnh đất nền đã mang lại thành mảnh đất nền hình chữ nhật và mảnh đất hình tam giác vuông như hình vẽ.

*

Chiều dài thực của mảnh đất nền hình chữ nhật là : 

5 ⨯ 1000 = 5000 (cm) = 50m

Chiều rộng thực của mảnh khu đất hình chữ nhật là :

3 ⨯ 1000 = 3000 (cm) = 30m

Độ dài thực những cạnh góc vuông mảnh đất nền tam giác là :

3 ⨯ 1000 = 3000 (cm) = 30m

4 ⨯ 1000 = 4000 (cm) = 40m

Chu vi mảnh đất nền đó là :

50 + 30 + 30 + 40 + 30 = 180 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là :

50 ⨯ 30 = 1500 (m2)

Diện tích mảnh đất nền hình tam giác vuông là :

30 ⨯ 40 : 2 = 600 (m2)

Diện tích mảnh đất nền đó là :

1500 + 600 = 2100 (m2)

Đáp số : Chu vi 180m ;

diện tích 2100m2.


Bài 4

Một loại sân hình vuông vắn có cạnh 30m. Một mảnh đất hình tam giác có diện tích s bằng (displaystyle 4 over 5) diện tích dòng sân đó với có độ cao là 24m. Tính độ dài cạnh lòng của mảnh đất hình tam giác đó. 

Phương pháp giải:

- Tính diện tích cái sân hình vuông vắn = cạnh ⨯ cạnh.

- Tính diện tích mảnh đất hình tam giác = diện tích cái sảnh hình vuông ⨯ (displaystyle 4 over 5).

- Tính độ lâu năm cạnh đáy mảnh đất hình tam giác = diện tích mảnh đất ⨯ 2 : chiều cao.