Giải bài bác tập 1, 2, 3 trang 116, 117 VBT toán 5 bài xích 167 : luyện tập với lời giải chi tiết và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Một sàn nhà hình chữ nhật có chiều nhiều năm 9m, chiều rộng bằng (displaystyle 2 over 3) chiều dài. Tín đồ ta lát mặt sàn nhà bằng những viên gạch hình vuông cạnh 3dm. Mỗi viên gạch giá 12000 đồng. Tính số tiền download gạch nhằm lát cả mặt sàn nhà đó. (Diện tích phần mạch vữa không xứng đáng kể).

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng sàn nhà = chiều dài × (dfrac23.)

- Tính diện tích sàn nhà = chiều dài × chiều rộng, tiếp đến đổi sang đơn vị chức năng đo là đề-xi-mét vuông.

- Tính diện tích 1 viên gạch hình vuông = cạnh × cạnh.

- Tính số viên gạch bắt buộc dùng = diện tích mặt sàn nhà : diện tích s 1 viên gạch.

- Số tiền cài gạch = giá thành 1 viên gạch × số viên gạch nên dùng.

Lời giải bỏ ra tiết:

Chiều rộng nền nhà là :

9 × (displaystyle 2 over 3) = 6 (m)

Diện tích mặt nền nhà là :

9 × 6 = 54 (m2)

54m2 = 5400dm2

Diện tích một viên gạch bông là :

3 × 3 = 9 (dm2)

Số viên gạch hoa dùng để làm lát mặt nền nhà là :

5400 : 9 = 600 (viên)

Số tiền mua gạch hoa để lát cả nền nhà đó là :

12000 × 600 = 7200000 (đồng)

Đáp số : 7 200 000 đồng.


Bài 2

Cho hình bên dưới đây, với kích thước như bên trên hình vẽ.

a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) Tính diện tích hình thang EBCD.

c) Tính diện tích s hình tam giác EDM (biết MB = MC). 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) × 2 .

- diện tích tam giác = độ lâu năm đáy × chiều cao (: ) 2.

- diện tích s hình thang = (đáy lớn + đáy bé) × chiều cao (:) 2.

Lời giải bỏ ra tiết:

Chu vi hình chữ nhật ABCD là :

(45 + 15) × 2 = 120 (cm)

Chiều lâu năm cạnh EB là :

EB = DC – AE = 45 – 15 = 30 (cm)

Diện tích hình thang EBCD là :

(30 + 45) × 15 : 2 = 562,5 (cm2)

Độ nhiều năm cạnh BM hoặc MC là :

15 : 2 = 7,5 (cm)

Diện tích tam giác EBM là :

7,5 × 30 : 2 = 112,5 (cm2)

Diện tích tam giác DMC là :

 7,5 × 45 : 2 = 168,75 (cm2)

Tổng diện tích tam giác EBM với DMC là :

112,5 + 168,75 = 281,25 (cm2)

Diện tích tam giác EDM là :

562,5 – 281,25 = 281,25 (cm2)

Đáp số : a) 120cm ;

b) 562,5cm2 ;

c) 281,25cm2.


Bài 3

Một thửa ruộng hình thang có tổng độ lâu năm hai lòng là 90m. Diện tích thửa ruộng kia bằng diện tích một khu vực đất hình vuông có chu vi 180m.

a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.

b) Biết hiệu độ nhiều năm hai đáy là 12m, tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang.

Phương pháp giải:

- Tính độ lâu năm cạnh hình vuông = chu vi : 4.

- Tính diện tích mảnh đất hình vuông = cạnh × cạnh.

Từ đó ta có diện tích s thửa ruộng hình thang.

- Tính tổng độ lâu năm 2 đáy = trung bình cộng 2 đáy × 2.

- Tính độ cao hình thang = diện tích × 2 : tổng độ dài 2 đáy.

- tìm kiếm độ lâu năm hai đáy theo bài toán tìm nhị số khi biết tổng và hiệu của nhị số đó:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé nhỏ = (Tổng – Hiệu) : 2

Lời giải đưa ra tiết:

a) Cạnh của quần thể đất hình vuông vắn là: 

180 : 4 = 45 (m)

Diện tích khu đất hình vuông vắn là :

45 × 45 = 2025 (m2)

Vì diện tích s thửa ruộng bằng diện tích s khu đất hình vuông nên diện tích thửa ruộng hình thang là 2025m2.