tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

hai lần chu vi hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó. Nếu thêm vào chiều rộng 5cm, giảm chiều dài 5cm thì hình chữ nhật trở nên hình vuông. Tính diện tích s hình chữ nhật đó


*

Chiều dài hơn nữa chiều rộng là: 5 + 5 = 10 ( centimet )

Bạn vẽ sơ đồra thì vẫn hiểu nhé!

( a + b ) * 4 = a * 7

=> a *4+ b * 4 = a*7

=> b * 4 = a* 3

=> b *4 = ( b + 10 ) * 3

=> b* 4= b* 3+ 30

=> b * 1 = 30

=> b = 30; a= 40

Còn tính diện tích thì tự bạn tính nhé!

.


*

2 lần chu vi bởi 7 lần chiều rộng=> Nửa chu vi = 7/4 chiều dài=> tổng của chiều dài cùng chiều rộng lớn = 7/4 chiều dài

=> Tổng chiều nhiều năm chiều rộng có 7 phần, chiều dài chiếm 4 phần với chiều rộng chỉ chiếm 3 phần.

Giảm chiều dai đi 5 cm và thêm chiều rộng 5 cm thì HCN thành HV => chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 10 cm

Chiều lâu năm HCN : 10 : (4 - 3) x 4 = 40 cm

Chiều rộng HCN : 40 - 10 = 30 cm

DI HCN : 40 x 30 = 1200 cm2


Bài làm:

Theo đề bài chu vi bởi 7/2 chiều dài.

Vậy nửa chu vi bằng 7/4 chiều dài.

Hiệu của size là: 5 + 5 = 10.

Mình có tác dụng cách nhanh gọn nhất, nếu như đúng thì k sai thì thôi nha


Hai lần chu vi củamột hình chữ nhật bởi bảy lần chiều lâu năm của nó. Nếu thêm vào chiều rộng lớn 5cm, giảm chiều nhiều năm 5cm thì hình chữ nhật trở nên hình vuông. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.


Nếu chế tạo chiều rộng 5cm, bớt chiều dài 5cm thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông có nghĩa là chiều dài rộng chiều rộng 10cmTa lại có: hai lần chu vi hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó. Điều này còn có nghĩa là: 4 lần chiều dài cùng với 4 lần chiều rộng bởi 7 lần chiều dài. Suy ra: Tỉ số giữa chiều dài với chiều rộng là: 4/3Tổng số phần cân nhau là: 4 - 3 = 1 (phần)Chiều dài của hình chữ nhật là: 10 : 1 x 4 = 40 (cm)Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: 40 - 10 = 30 (cm)Diện tích hình chữ nhật kia là: 40 x 30 = 1200 (cm2)


Đúng 0
bình luận (0)

Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng 7 lần chiều nhiều năm của nó. Nếu tiếp tế chiều rộng 5cm, giảm chiều dài 5cm thì hình chữ nhật biến đổi hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.


Lớp 5 Toán
5
0
Gửi diệt

Theo bài ra nêu ta coi chiều lâu năm là 2 phần thì chu vi là 7 phần, như vậy nửa chu vi hình chữ nhật là: 7 : 2 = 3, 5 (phần)

Chiều rộng tất cả số phần là: 3,5 - 2 = 1,5 (Phần)

Vậy chiều rộng lớn bằng 3/4 chiều dài

Hiệu chiều dài với chiều rộng lớn là 5 + 5 = 10 (cm)

Vậy chiều rộng lớn là: 10 x (4 - 3 ) = 30 (cm)

Chiều lâu năm là: 30 + 10 = 40 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 40 x 30 = 1200 (cm2)

ĐS: 1200 cm2


Đúng 0

comment (0)

1200cm2


Đúng 0
phản hồi (0)

Theo bài ra nêu ta coi chiều dài là 2 phần thì chu vi là 7 phần, như vậy nửa chu vi hình chữ nhật là:

7 : 2 = 3, 5 (phần)

Chiều rộng tất cả số phần là:

3,5 - 2 = 1,5 (Phần)

Vậy chiều rộng bằng (frac34)chiều dài

Hiệu chiều dài cùng chiều rộng là

5 + 5 = 10 (cm)

Vậy chiều rộng lớn là:

10 x (4 - 3 ) = 30 (cm)

Chiều dài là:

30 + 10 = 40 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

40 x 30 = 1200 (cm2)

ĐS: 1200 cm2


Đúng 0
comment (0)

2 lần chu vi một hình chữ nhật bởi 7 lần chiều rộng của nó . Nếu phân phối chiều rộng 5cm , sút chiều lâu năm 5cm thì hình chữ nhật biến chuyển hình vuông. Tính diện tích s hình chữ nhật đó


Lớp 5 Toán
11
0
Gửi diệt

BẰNG 1200 centimet VUÔNG


Đúng 0

comment (0)

12 dm vuông


Đúng 0
phản hồi (0)

ta gồm 9^200=(9^2)^100=81

8^300=(8^3)^100=512

vì 512>81=>9^200 Đúng 0

2
Đúng 0Đúng 0
76
Đúng 0Đúng 0Đúng 0

5
Đúng 0Đúng 0Đúng 0

2
Đúng 0Đúng 0
0

1
Đúng 0