Excel đến giasuviet.edu.vn 365 Excel mang lại giasuviet.edu.vn 365 dành đến máy Mac Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 xem thêm...Ít hơn

Việc đếm là một trong những phần không thể thiếu thốn trong vấn đề phân tích dữ liệu, dù bạn đang kiểm lại số nhân viên của một chống trong tổ chức của mình hay số đơn vị chức năng đã bán được theo quý. Excel hỗ trợ nhiều chuyên môn mà chúng ta cũng có thể sử dụng để đếm ô, mặt hàng hoặc cột dữ liệu. Để giúp bạn đưa ra lựa chọn giỏi nhất, bài viết này cung ứng một bạn dạng tóm tắt toàn vẹn về những phương pháp, một sổ làm việc có thể tải xuống với các ví dụ can dự và nối kết đến các chủ đề liên quan để đọc thêm.


Lưu ý: Không phải nhầm lẫn giữa đếm cùng tính tổng. Để biết thêm tin tức về việc tính tổng những giá trị vào ô, cột hoặc hàng, hãy coi Tính tổng các cách cùng và đếm số Excel liệu.


Tải xuống ví dụ của bọn chúng tôi

Bạn hoàn toàn có thể tải xuống sổ thao tác làm việc ví dụ hỗ trợ các lấy một ví dụ để bổ sung cập nhật thông tin trong nội dung bài viết này. Phần nhiều các mục trong nội dung bài viết này đang tham chiếu cho trang tính thích hợp trong sổ làm việc ví dụ cung ứng các lấy ví dụ và tin tức thêm.

cài xuống ví dụ nhằm đếm giá trị trong bảng tính

Trong bài viết này

Đếm đơn giản và dễ dàng

Đếm dựa vào một hoặc nhiều điều kiện

Đếm khi dữ liệu của khách hàng chứa các giá trị trống

Đếm số lần lộ diện duy nhất của quý hiếm

những trường hợp quan trọng (đếm toàn bộ các ô, đếm số từ)

Đếm đối chọi giản

Bạn có thể đếm số giá trị trong một phạm vi hoặc bảng bằng cách sử dụng công thức solo giản, bấm chuột một nút hoặc bằng phương pháp sử dụng hàm trang tính.

Excel cũng rất có thể hiển thị số ô đã lựa chọn trong Excel thanh trạng thái. Xem demo video clip sau trên đây để biết thông tin tổng quan về phong thái sử dụng thanh trạng thái. Đồng thời, hãy coi mục Hiển thị những phép tính và con số trên thanh tâm trạng để hiểu thêm thông tin. Bạn cũng có thể tham chiếu đến những giá trị hiển thị trên thanh tinh thần khi bạn có nhu cầu xem nhanh dữ liệu của bản thân và không có thời gian nhằm nhập công thức.

Video: Đếm số ô bằng cách sử dụng thanh tâm lý của Excel

Xem video sau để tìm hiểu cách xem con số trên thanh trạng thái.Sử dụng từ Tính tổng

Dùng Tự cồn Tính tổng bằng phương pháp chọn một phạm vi ô có chứa tối thiểu một quý hiếm số. Tiếp nối trên tab Công thức, bấm Tự hễ Tính >Đếm Số.

*

Excel trả về số quý hiếm số vào phạm vi ở 1 ô sát với phạm vi mà chúng ta đã chọn. Thông thường, tác dụng này được hiển thị trong một ô sinh hoạt bên đề xuất cho phạm vi ngang hoặc vào một ô dưới cho phạm vi dọc.

Đầu trang

Thêm mặt hàng Tổng phụ

Bạn có thể thêm sản phẩm tổng phụ vào tài liệu Excel bạn. Nhấn vào bất kỳ đâu bên phía trong dữ liệu của bạn, rồi bấm >Tổng phụ.


Lưu ý: Tùy chọn Tổng phụ đang chỉ hoạt động trên tài liệu Excel bình thường, chứ Excel bảng, PivotTable hoặc PivotChart.


*

Ngoài ra, hãy đọc các bài viết sau đây:

Đầu Trang

Đếm số ô trong một danh sách hoặc cột bảng Excel bằng phương pháp sử dụng hàm SUBTOTAL

Dùng hàm SUBTOTAL để đếm số lượng giá trị vào một Excel bảng hoặc phạm vi ô. Trường hợp bảng hoặc dải ô gồm chứa các ô ẩn, chúng ta có thể sử dụng SUBTOTAL để bao gồm hoặc đào thải những ô ẩn đó và đây là sự khác biệt lớn tốt nhất giữa hàm SUM và SUBTOTAL.

Cú pháp SUBTOTAL như sau:

SUBTOTAL(function_num,ref1,,...)

*

Để bao hàm các quý hiếm ẩn trong dải ô của mình, bạn nên được sắp xếp tham function_num thành 2.

Để vứt bỏ các giá trị ẩn vào phạm vi, hãy đặt tham function_num thành 102.

Đầu Trang

Đếm dựa vào một hoặc những điều kiện

Bạn rất có thể đếm số ô vào phạm vi đáp ứng nhu cầu điều kiện (còn được call là tiêu chí) mà chúng ta chỉ định bằng cách sử dụng một số hàm trang tính.

Video: Sử dụng những hàm COUNT, COUNTIF và COUNTA

Xem clip sau để xem cách sử dụng hàm COUNT và phương pháp sử dụng những hàm COUNTIF với COUNTA nhằm chỉ đếm các ô thỏa mãn nhu cầu điều kiện mà chúng ta chỉ định.Đầu Trang

Đếm số ô trong một phạm vi bằng cách sử dụng hàm COUNT

Sử dụng hàm COUNT trong cách làm để đếm số quý giá số vào một phạm vi.

*

Trong ví dụ trên, A2, A3 cùng A6 là các ô duy nhất chứa giá trị số vào dải, vì chưng vậy đầu ra là 3.


Lưu ý: A7 là 1 trong những giá trị thời gian, nhưng nó đựng văn bản(còn điện thoại tư vấn là ), cho nên COUNT không xem nó là giá trị số. Nếu bạn muốn loại vứt .m. Từ ô, COUNT vẫn xem A7 là quý giá số và chuyển đổi đầu ra thành 4.


Đầu Trang

Đếm số ô vào một phạm vi dựa trên một điều kiện bằng phương pháp sử dụng hàm COUNTIF

Sử dụng hàm COUNTIF nhằm đếm một giá bán trị ví dụ xuất hiện từng nào lần vào một phạm vi ô.

*

Đầu Trang

Đếm số ô trong một cột dựa trên một hoặc những điều kiện bằng cách sử dụng hàm DCOUNT

Hàm DCOUNT đếm những ô đựng số trong một ngôi trường (cột) bản ghi trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu khớp với các điều khiếu nại mà các bạn xác định.

Trong ví dụ sau đây, bạn muốn tìm số tháng, bao gồm hoặc sau mon 3 năm năm nhâm thìn đã bán được nhiều hơn 400 1-1 vị. Bảng đầu tiên trong trang tính, từ bỏ A1 mang đến B7, chứa dữ liệu bán hàng.

*

DCOUNT sử dụng các điều kiện để xác định nơi giá trị sẽ được trả về từ đó. Điều kiện thường được nhập vào các ô trong chủ yếu trang tính đó, sau đó bạn tham chiếu đến các ô này vào đối số criteria. Trong ví dụ như này, những ô A10 với B10 đựng hai điều kiện—một điều kiện chỉ rõ rằng quý giá trả về phải lớn hơn 400 cùng ô còn sót lại chỉ định tháng dứt phải bằng hoặc lớn hơn hoặc bằng ngày 31 tháng 3 năm 2016.

Bạn nên thực hiện cú pháp sau đây:

=DCOUNT(A1:B7,"Tháng kết thúc",A9:B10)

DCOUNT kiểm tra tài liệu trong phạm vi từ A1 cho B7, áp dụng các điều kiện xác minh trong A10 và B10 với trả về 2, tổng thể hàng thỏa mãn nhu cầu cả hai điều kiện (hàng 5 và 7).

Đầu trang

Đếm số ô vào một phạm vi dựa trên nhiều điều kiện bằng phương pháp sử dụng hàm COUNTIFS

Hàm COUNTIFS tựa như với hàm COUNTIF với một nước ngoài lệ quan tiền trọng: COUNTIFS có thể chấp nhận được bạn áp dụng tiêu chuẩn vào những ô trải qua nhiều phạm vi và đếm số lần tất cả các tiêu chuẩn này được đáp ứng. Chúng ta có thể dùng đến 127 cặp phạm vi/tiêu chí cùng với COUNTIFS.

Cú pháp cho COUNTIFS là:

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, ,…)

Hãy xem ví dụ như sau đây:

*

Đầu Trang

Đếm phụ thuộc vào tiêu chí bằng phương pháp dùng phối hợp hàm COUNT và IF

Chẳng hạn bạn cần khẳng định có từng nào người bán hàng đã buôn bán một mặt hàng cụ thể trong một khu vực nhất định, hoặc bạn muốn biết doanh số bao nhiêu bên trên một quý giá nhất định được thực hiện bởi một người bán sản phẩm cụ thể. Chúng ta cũng có thể dùng kết hợp hàm IF và COUNT; bằng phương pháp là trước tiên bạn dùng hàm IF để soát sổ một điều kiện, rồi kế tiếp chỉ khi công dụng của hàm IF là True, thì bạn mới dùng hàm COUNT nhằm đếm những ô.


Lưu ý: 

Hãy nhập bí quyết trong lấy một ví dụ này bên dưới dạng bí quyết mảng. Nếu bạn đã mở sổ thao tác này trong Excel for Windows hoặc Excel 2016 for Mac với muốn biến đổi công thức hoặc chế tác một cách làm tương tự, hãy thừa nhận F2, rồi dìm Ctrl+Shift+Enter để công thức trả về hiệu quả bạn mong đợi. Trong những phiên bạn dạng cũ Excel for Mac, sử +Shift+Enter.

Để các công thức lấy ví dụ như hoạt động, đối số đồ vật hai cho hàm IF phải là một số.


*

Đầu Trang

Đếm tần suất xuất hiện của các văn phiên bản hay giá trị số bằng cách dùng phối hợp hàm SUM cùng IF

Trong lấy một ví dụ tiếp theo, họ dùng phối kết hợp hàm IFSUM. Đầu tiên hàm IF đánh giá giá trị trong một trong những ô và sau đó nếu hiệu quả kiểm tra là True thì SUM sẽ tính tổng các giá trị qua được phần đánh giá đó.

Ví dụ 1

*

Hàm ngơi nghỉ trên cho thấy thêm nếu C2:C7 chứa các giá trị Buchanan với Dodsworththì hàm SUM đang hiển thị tổng các phiên bản ghi có đk được đáp ứng. Công thức này tra cứu ba phiên bản ghi mang đến Buchanan và một bản ghi đến Dodsworth vào dải ô đã mang đến và hiển thị 4.

Ví dụ 2

*

Hàm sinh hoạt trên cho biết nếu D2:D7 chứa những giá trị nhỏ tuổi hơn $9000 hoặc lớn hơn $19.000 thì hàm SUM đã hiển thị tổng tất cả các bạn dạng ghi có đk đáp ứng. Cách làm này tìm thấy hai bạn dạng ghi D3 với D5 có mức giá trị nhỏ tuổi hơn $9000, tiếp nối D4 và D6 có mức giá trị lớn hơn $19.000 và hiển thị 4.

Ví dụ 3

*

Hàm làm việc trên cho biết thêm nếu D2:D7 bao gồm hóa đối kháng cho Buchanan nhỏ dại hơn $9000 thì hàm SUM vẫn hiển thị tổng các bản ghi có đk được đáp ứng. Bí quyết tìm thấy C6 đáp ứng nhu cầu điều kiện cùng hiển thị 1.


Quan trọng: Hãy nhập bí quyết trong lấy ví dụ như này dưới dạng công thức mảng. Điều đó bao gồm nghĩa là các bạn nhấn F2 rồi nhấn Ctrl+Shift+Enter. trong số phiên bạn dạng cũ rộng Excel for Mac, sử +Shift+Enter.


Hãy xem bài viết Cơ sở kỹ năng sau nhằm biết những mẹo ngã sung:

Đầu trang

Đếm số ô vào một cột hoặc mặt hàng trong PivotTable

PivotTable tóm tắt dữ liệu của bạn, đồng thời khiến cho bạn phân tích và truy sâu xuống dữ liệu của mình bằng cách cho phép chúng ta chọn thể nhiều loại mà bạn muốn xem tài liệu của mình.

Bạn rất có thể nhanh chóng chế tạo PivotTable bằng cách chọn một ô trong phạm vi tài liệu hoặc bảng Excel, rồi bên trên tab Chèn, trong team Bảng, bấm PivotTable.

*

Hãy coi kịch bạn dạng mẫu của bảng tính Doanh số, trong đó chúng ta cũng có thể đếm gồm bao nhiêu giá trị doanh số giành riêng cho Gôn cùng Vô số cho các quý thế thể.


Lưu ý: Để bao gồm trải nghiệm tương tác, bạn cũng có thể chạy các bước này trên dữ liệu mẫu được cung cấp trong trang tính PivotTable trong sổ có tác dụng việc có thể tải xuống.


Nhập dữ liệu sau vào bảng Excel tính.

*

Chọn A2:C8

Bấm Chèn > PivotTable.

Trong vỏ hộp thoại chế tạo ra PivotTable, bấm vào lựa chọn bảnghoặc dải ô , rồi bấm vào Trang tính mới, rồi bấm vào OK.

Một PivotTable trống sẽ tiến hành tạo trong một trang tính mới.

Trong chống Trường PivotTable, hãy làm như sau:

Kéo Thể thao vào khu vực Hàng.

Kéo Quývào vùng Cột.

Kéo Doanh số vào vùng Giá trị.

Lặp lại cách c.

Tên ngôi trường hiển thị là SumofSales2 trong cả PivotTable và vùng giá bán trị.

Tại thời điểm này, chống Trường PivotTable đã trông như vậy này:

*

Trong khu vực vực Giá trị, nhấn vào danh sách thả xuống cạnh SumofSales2 và lựa chọn Value Field sở hữu đặt.

Trong hộp thoại giá trị tải đặt, hãy làm cho như sau:

Trong trường Tóm tắt cực hiếm theo, lựa chọn Đếm.

Trong trường Tên Tùy chỉnh, sửa đổi tên thành Đếm.

*

Bấm OK.

PivotTable hiển thị số lượng bạn dạng ghi mang đến Gôn cùng Sân gôn trong 4 tháng cuối năm và Quý 4, cùng với số liệu phân phối hàng.

*

Đầu Trang

Đếm khi dữ liệu của công ty chứa các giá trị trống

Bạn hoàn toàn có thể đếm những ô chứa tài liệu hoặc là ô trống bằng cách sử dụng hàm trang tính.

Đếm số ô ko trống trong một phạm vi bằng phương pháp sử dụng hàm COUNTA

Sử dụng hàm COUNTA để chỉ đếm những ô vào phạm vi tất cả chứa giá chỉ trị.

Khi bạn đếm những ô, đôi khi bạn muốn bỏ qua ô trống ngẫu nhiên vì chỉ ô có mức giá trị new có chân thành và ý nghĩa với bạn. Ví dụ: bạn có nhu cầu đếm tổng số nhân viên bán hàng đã thực hiện bán hàng (cột D).

*

Hàm COUNTA vứt qua các giá trị trống vào D3, D4, D8 cùng D11 và chỉ đếm các ô đựng giá trị trong cột D. Hàm tìm sáu ô trong cột D cất giá trị cùng hiển thị 6 làm cho kết quả.

Đầu trang

Đếm số ô ko trống trong danh sách với các điều kiện nạm thể bằng phương pháp sử dụng hàm DCOUNTA

Sử dụng hàm DCOUNTA để đếm số ô ko trống vào một cột bản ghi trong list hoặc cơ sở tài liệu khớp với các điều kiện mà các bạn chỉ định.

Ví dụ sau áp dụng hàm DCOUNTA nhằm đếm số lượng bạn dạng ghi vào cơ sở tài liệu nằm vào phạm vi A1:B7 thỏa mãn nhu cầu các đk được chỉ định và hướng dẫn trong phạm vi tiêu chuẩn A9:B10. Những đk đó là giá trị ID thành phầm phải to hơn hoặc bằng 2000 và cực hiếm Xếp loại phải lớn hơn hoặc bằng 50.

*

DCOUNTA kiếm tìm thấy nhị hàng đáp ứng nhu cầu điều kiện- sản phẩm 2 với 4 cùng hiển thị cực hiếm 2 làm đầu ra.

Đầu Trang

Đếm số ô trống trong phạm vi ngay tức thì kề bằng phương pháp sử dụng hàm COUNTBLANK

Sử dụng hàm COUNTBLANK để trả về số lượng ô trống vào phạm vi gần kề (ô cạnh bên nếu bọn chúng được links theo trình trường đoản cú không loại gián đoạn). Nếu như một ô chứa phương pháp trả về văn phiên bản trống ("") thì ô đó cũng rất được đếm.

Khi bạn đếm số ô, có thể sẽ tất cả lúc bạn có nhu cầu bao gồm những ô trống, bởi vì chúng có ý nghĩa sâu sắc với bạn. Trong ví dụ sau đây về bảng tính bán sản phẩm tạp hóa. đưa sử bạn muốn tìm xem gồm bao nhiêu ô không có số liệu bán sản phẩm được đề cập.

*

Lưu ý: Hàm trang tính COUNTBLANK cung cấp cách thức thuận tiện duy nhất để xác minh số ô trống vào một phạm vi, mà lại nó không vận động tốt khi các ô bạn thân mật nằm trong một sổ làm việc đóng hoặc khi chúng không tạo thành phạm vi kề nhau. Nội dung bài viết Cơ sở tri thức XL: khi chúng ta sử dụng SUM(IF()) thay cho CountBlank() đang chỉ cho bạn cách sử dụng công thức mảng SUM(IF()) trong số trường phù hợp đó.


Đầu Trang

Đếm số ô trống vào một phạm vi ko liền kề bằng phương pháp sử dụng phối hợp hàm SUM cùng hàm IF

Sử dụng phối kết hợp hàm SUM cùng hàm IF. Thông thường, bạn thực hiện điều này bằng cách dùng hàm IF trong cách làm mảng để khẳng định xem mỗi ô được tham chiếu tất cả chứa quý giá không, rồi tính tổng số các giá trị FALSE mà phương pháp trả về.

Xem một vài lấy ví dụ về tổ hợp hàm SUM và IF trong mục trước đây Đếm tần suất xuất hiện của nhiều giá trị văn bạn dạng hoặc số bằng cách sử dụng phối hợp hàm SUM cùng IF trong chủ đề này.

Đầu Trang

Đếm số lần xuất hiện giá trị duy nhất

Bạn rất có thể đếm những giá trị nhất trong một phạm vi bằng phương pháp sử dụng các hàm PivotTable,COUNTIF,SUM cùng IFcùng nhau hoặc hộp thoại cỗ lọc Nâng cao.

Đếm số lượng giá trị tốt nhất trong một cột danh sách bằng cách sử dụng bộ lọc Nâng cao

Sử dụng hộp thoại Bộ lọc Nâng cao nhằm tìm các giá trị tuyệt nhất trong một cột dữ liệu. Bạn cũng có thể lọc những giá trị tại vị trí hoặc chúng ta cũng có thể xuất cùng dán nó vào một vị trí mới. Sau đó, chúng ta cũng có thể sử dụng hàm ROWS để đếm số lượng các mục vào phạm vi mới.

Để thực hiện Bộ thanh lọc Nâng cao, bấm tab tài liệu và trong nhóm sắp tới xếp & Lọc, bấm Nâng cao.

Hình dưới đây cho thấy cách bạn thực hiện Bộ lọc nâng cấp để sao chép chỉ những bạn dạng ghi độc nhất tới vị trí new trên trang tính.

*

Trong hình bên dưới đây, cột E chứa các giá trị được coppy từ phạm vi trong cột D.

*

Lưu ý: 

Nếu các bạn lọc dữ liệu tại chỗ, các giá trị sẽ không xẩy ra xóa khỏi trang tính của bạn — một hoặc các hàng có thể bị ẩn. Bấm Xóa trong team Sắp xếp & Lọc trên tab Dữ liệu nhằm hiển thị lại các giá trị đó.

Nếu các bạn chỉ mong muốn xem qua con số giá trị duy nhất, hãy chọn dữ liệu sau khi bạn đã sử dụng Bộ lọc nâng cấp (hoặc dữ liệu được lọc hoặc tài liệu được sao chép) rồi coi thanh trạng thái. Quý hiếm Số lượng trên thanh trạng thái buộc phải bằng con số giá trị duy nhất.


Để hiểu biết thêm thông tin, hãy coi mục Lọc bằng phương pháp sử dụng tiêu chí nâng cao

Đầu trang

Đếm số lượng giá trị tuyệt nhất trong một phạm vi thỏa mãn nhu cầu một hoặc các điều kiện bằng phương pháp sử dụng các hàm IF, SUM, FREQUENCY, MATCH với LEN

Sử dụng những tổ hợp không giống nhau của các hàm IF, SUM, FREQUENCY, MATCH cùng LEN.

Để biết thêm thông tin và ví dụ, hãy xem mục "Đếm con số giá trị duy nhất bằng phương pháp sử dụng hàm" trong bài viết Đếm các giá trị duy nhất trong số các quý hiếm trùng lặp.

Đầu Trang

Các ngôi trường hợp quan trọng đặc biệt (đếm toàn bộ các ô, đếm số từ)

Bạn hoàn toàn có thể đếm số ô hoặc số từ trong một phạm vi bằng phương pháp sử dụng các phối kết hợp khác nhau của những hàm trang tính.

Đếm tổng cộng ô trong một phạm vi bằng phương pháp sử dụng các hàm ROWS cùng COLUMNS

Giả sử bạn muốn xác định form size trang tính béo để ra quyết định nên áp dụng tính toán bằng tay hay tự động hóa trong sổ làm việc của bạn. Để đếm tất cả các ô vào một phạm vi, hãy dùng cách làm nhân những giá trị trả về bằng cách dùng hàm ROWSvà COLUMNS. Coi hình hình ảnh sau phía trên để biết ví dụ:

*

Đầu trang

Đếm số từ vào một phạm vi bằng cách sử dụng phối kết hợp các hàm SUM, IF, LEN, TRIM với SUBSTITUTE

Bạn có thể sử dụng phối kết hợp các hàm SUM, IF, LEN, TRIMSUBSTITUTE trong bí quyết mảng. Lấy ví dụ sau cho biết kết trái của việc sử dụng một bí quyết lồng nhằm tìm số từ vào một phạm vi 7 ô (trong đó tất cả 3 ô trống). Một trong những ô chứa khoảng tầm trắng nghỉ ngơi đầu hoặc cuối — các hàm TRIM cùng SUBSTITUTE thải trừ những khoảng trắng vượt này trước lúc thực hiện bất kỳ hoạt động đếm nào. Hãy xem lấy một ví dụ sau đây:

*

Bây giờ, để phương pháp ở trên hoạt động đúng cách, bạn phải biến bí quyết này thành công xuất sắc thức mảng, nếu không công thức vẫn trả về giá bán #VALUE! lỗi. Để tiến hành điều đó, hãy nhấn vào ô có công thức, rồi trong thanh Công thức, thừa nhận Ctrl + Shift + Enter. Excel thêm một lốt ngoặc nhọn làm việc đầu và cuối công thức, do đó nó trở thành công xuất sắc thức mảng.

Để biết thêm thông tin về phương pháp mảng, hãy xem mục Tổng quan tiền về các công Excel trong phương pháp và Tạo phương pháp mảng.

Đầu Trang

Hiển thị những phép tính và số lượng trên thanh trạng thái

Khi đã lựa chọn 1 hoặc nhiều ô, thông tin về dữ liệu trong số ô đó sẽ được hiển thị bên trên thanh trạng thái của Excel. Ví dụ: nếu bốn ô bên trên trang tính của bạn được lựa chọn và chứa những giá trị 2, 3, một chuỗi văn bản (chẳng hạn như "đám mây") và 4 thì toàn bộ các quý giá sau có thể được hiển thị mặt khác trên thanh trạng thái: Trung bình, Số lượng, Số Đếm, nhỏ tuổi nhất, lớn nhất và Tổng. Nhấp chuột phải vào thanh trạng thái nhằm hiển thị hoặc ẩn bất kỳ hay tất cả các cực hiếm này. Các giá trị này được hiển thị trong hình minh họa sau.

*

Đầu Trang

Bạn phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.