Excel mang lại giasuviet.edu.vn 365 Excel cho giasuviet.edu.vn 365 dành cho máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Lưu ý: Các ghi lại phiên bạn dạng chỉ rõ phiên bản Excel nhưng hàm được ra mắt. đông đảo hàm này sẽ không khả dụng trong số phiên phiên bản trước đó. Ví dụ: ghi lại phiên bạn dạng 2013 cho biết rằng hàm này còn có khả dụng trong Excel 2013 và toàn bộ các phiên bạn dạng mới hơn.


Hàm

Mô tả

Hàm ABS

Trả về giá bán trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một số

Hàm ACOS

Trả về arccosin của một số

Hàm ACOSH

Trả về cosin hyperbolic nghịch hòn đảo của một số

Hàm ACOT

Trả về arccotangent của một số

Hàm ACOTH

Trả về dạng acrtang hyperbolic của một số

Hàm AGGREGATE

Trả về tổng gộp trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu

Hàm ARABIC

Chuyển đổi một vài La Mã thành số Ả Rập, dưới dạng một số

Hàm ASIN

Trả về arcsin của một số

Hàm ASINH

Trả về sin hyperbolic nghịch hòn đảo của một số

Hàm ATAN

Trả về arctangent của một số

Hàm ATAN2

Trả về arctang từ các tọa độ x cùng y

Hàm ATANH

Trả về tang hyperbolic nghịch đảo của một số

Hàm BASE

Chuyển đổi một số trong những thành bản trình diễn dạng văn bạn dạng với cơ số đã mang đến (cơ số)

Hàm CEILING

Làm tròn số đến số nguyên gần nhất hoặc bội số sớm nhất có nghĩa

Hàm CEILING.MATH

Làm tròn số lên, cho số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa

Hàm CEILING.PRECISE

Làm tròn số thành số nguyên sớm nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa. Bất kể dấu của số, số sẽ được làm tròn lên.

Hàm COMBIN

Trả về con số các phối kết hợp cho một số đối tượng người dùng đã cho

Hàm COMBINA

Trả về con số các kết phù hợp với tần suất lặp cho một số trong những mục đã cho

Hàm COS

Trả về cosin của một số

Hàm COSH

Trả về dạng cosin hyperbolic của một số

Hàm COT

Trả về cotang của một góc

Hàm COTH

Trả về hyperbolic cotang của một số

Hàm CSC

Trả về cosecant của một góc

Hàm CSCH

Trả về cosec hyperbolic của một góc

Hàm DECIMAL

Chuyển thay đổi một đại diện dạng văn bản của một vài trong một cơ số được mang lại thành một vài thập phân

Hàm DEGREES

Chuyển đổi radian thanh lịch độ

Hàm EVEN

Làm tròn số lên đến mức một số nguyên chẵn sát nhất

Hàm EXP

Trả về e lũy vượt của một trong những đã cho

Hàm FACT

Trả về thừa số của một số

Hàm FACTDOUBLE

Trả về vượt số kép của một số

Hàm FLOOR

Làm tròn số xuống, tiến tới không

Hàm FLOOR.MATH

Làm tròn số xuống, cho số nguyên sớm nhất hoặc bội số sớm nhất có nghĩa

Hàm FLOOR.PRECISE

Làm tròn số xuống cho tới số nguyên sớm nhất hoặc bội số gồm nghĩa ngay sát nhất. Bất chấp dấu của số, số sẽ được làm tròn xuống.

Hàm GCD

Trả về mong số chung lớn nhất

Hàm INT

Làm tròn số xuống đến một vài nguyên gần nhất

Hàm ISO.CEILING

Trả về một số được gia công tròn lên đến mức số nguyên sớm nhất hoặc bội số sớm nhất có nghĩa

Hàm LCM

Trả về bội số chung nhỏ dại nhất

Hàm LN

Trả về lô-ga-rit thoải mái và tự nhiên của một số

Hàm LOG

Trả về lô-ga-rit của một số cho một cơ số sẽ xác định

Hàm LOG10

Trả về lô-ga-rit cơ số 10 của một số

Hàm MDETERM

Trả về giá trị khẳng định ma trận của một mảng

Hàm MINVERSE

Trả về cực hiếm nghịch hòn đảo ma trận của một mảng

Hàm MMULT

Trả về tích ma trận của hai mảng

Hàm gian lận

Trả về số dư của phép chia

Hàm MROUND

Trả về một số được làm tròn thành một bội số ước ao muốn

Hàm MULTINOMIAL

Trả về đa thức của một tập số

Hàm MUNIT

Trả về ma trận đơn vị chức năng hoặc hướng đã xác định

Hàm ODD

Làm tròn số lên đến một số nguyên lẻ sát nhất

Hàm PI

Trả về cực hiếm pi

Hàm nguồn

Trả về tác dụng của một số trong những lũy thừa

Hàm sản phẩm

Nhân các đối số của nó

Hàm QUOTIENT

Trả về phần nguyên của phép chia

Hàm RADIANS

Chuyển đổi độ lịch sự radian

Hàm RAND

Trả về số ngẫu nhiên thân 0 và 1

Hàm RANDARRAY

*

Trả về một mảng những số bỗng dưng từ 0 đến 1. Tuy nhiên, chúng ta có thể chỉ định số hàng với cột nên điền, giá bán tri buổi tối thiểu cùng giá trị tối đa cũng tương tự liệu hàm trả về số nguyên tốt số thập phân.

Hàm RANDBETWEEN

Trả về số ngẫu nhiên giữa những số chúng ta xác định

Hàm ROMAN

Chuyển đổi số Ả Rập thành số La Mã, dạng văn bản

Hàm ROUND

Làm tròn một trong những thành số chữ số vẫn xác định

Hàm ROUNDDOWN

Làm tròn số xuống, tiến tới không

Hàm ROUNDUP

Làm tròn số lên, xa khỏi không

Hàm SEC

Trả về sec của một góc

Hàm SECH

Trả về sec hyperbolic của một góc

Hàm SERIESSUM

Trả về tổng chuỗi lũy vượt theo công thức

Hàm SIGN

Trả về tín hiệu của một số

Hàm SIN

Trả về sin của góc đang cho

Hàm SINH

Trả về sin hyperbolic của một số

Hàm SQRT

Trả về căn bậc nhị dương

Hàm SQRTPI

Trả về căn bậc hai (số * pi)

Hàm SUBTOTAL

Trả về một tổng phụ vào một list hoặc các đại lý dữ liệu

Hàm SUM

Thêm những đối số của nó

Hàm SUMIF

Thêm những ô được xác minh bởi một tiêu chuẩn đã cho

Hàm SUMIFS

Thêm những ô vào một phạm vi đáp ứng nhiều tiêu chuẩn

Hàm SUMPRODUCT

Trả về tổng tích của các cấu phần mảng tương ứng

Hàm SUMSQ

Trả về tổng bình phương của các đối số

Hàm SUMX2MY2

Trả về tổng chênh lệch bình phương của các giá trị khớp ứng trong nhì mảng

Hàm SUMX2PY2

Trả về tổng của tổng bình phương của các giá trị khớp ứng trong nhị mảng

Hàm SUMXMY2

Trả về tổng bình phương của những chênh lệch của các giá trị khớp ứng trong hai mảng

Bài viết liên quan