thuộc tính ngôn từ VB cội Tiếng Anh hiệu lực hiện hành VB liên quan Lược đồ ngôn từ MIX cài về
Đăng nhập thông tin tài khoản giasuviet.edu.vn với đăng cam kết sử dụng phần mềm tra cứu văn bản.">Theo dõi hiệu lực thực thi VB
share qua:
*
*

HIỆP ĐỊNH

VỀ DẪN ĐỘ GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới VÀ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

Cộng hòa thôn hội chủ nghĩa việt nam và cộng hòa nhân dân nước trung hoa (sau đây call là “các Bên”),

Mong muốn tăng cường hợp tác kết quả giữa các bên phía trong đấu tranh phòng tội phạm trên đại lý tôn trọng chủ quyền, đồng đẳng và cùng gồm lợi,

Đã thỏa thuận hợp tác như sau:

Điều 1

Nghĩa vụ dẫn độ

Phù phù hợp với các pháp luật của hiệp nghị này với theo yêu ước của mặt kia, mỗi Bên đồng ý dẫn độ cho bên kia ngẫu nhiên người nào đang xuất hiện trên lãnh thổ của nước bản thân mà vị trí kia truy nã nhằm truy cứu trọng trách hình sự hoặc thi hành hình phạt sẽ tuyên đối với người đó.

Điều 2

Các tội phạm có thể bị dẫn độ

1. Dẫn độ sẽ không được đồng ý trừ khi hành động được yêu cầu dẫn độ cấu thành một tù theo điều khoản của cả 2 bên và thỏa mãn nhu cầu một trong những điều kiện sau:

a) nếu như yêu mong dẫn độ được đưa ra để thực hiện truy cứu trách nhiệm hình sự thì tù đó hoàn toàn có thể bị xử phạt tầy với thời hạn tối thiểu là 1 trong năm hoặc hình vạc nặng rộng theo lao lý của cả nhị Bên; hoặc

b) trường hợp yêu cầu dẫn độ là nhằm mục tiêu thi hành hình phạt đã tuyên thì tại thời điểm đưa ra yêu mong dẫn độ, thời hạn chấp hành hình phạt của tín đồ này phải sót lại ít tốt nhất sáu tháng.

2. Khi xem xét một hành vi có cấu thành tù đọng theo quy định của cả hai bên theo chính sách tại khoản 1 Điều này xuất xắc không, sẽ không nhất thiết pháp luật của cả hai bên phải cách thức hành vi đó trong thuộc nhóm tội hoặc cùng tội danh.

3. Nếu như yêu ước dẫn độ tương quan đến nhị hay các hành vi, trong những số ấy mỗi hành động cấu thành một tù đọng theo lý lẽ của cả 2 bên và có tối thiểu một hành vi đáp ứng được các điều kiện nguyên lý tại khoản 1 của Điều này, bên được yêu cầu rất có thể chấp thuận dẫn độ với cả các hành vi đó.

Điều 3

Bắt buộc từ chối dẫn độ

Dẫn độ vẫn bị từ chối nếu:

a) bên được yêu cầu nhận định rằng tội phạm bị yêu ước dẫn độ là tội phạm thiết yếu trị hoặc bên được yêu cầu đã đồng ý cho phép bạn bị yêu mong dẫn độ ghen tuông nạn, mặc dù tội phạm khủng cha hoặc một tội phạm dường như không bị xem là tội phạm bao gồm trị theo ngẫu nhiên hiệp định, công cầu hoặc thỏa thuận quốc tế mà cả phía hai bên đều là thành viên thì sẽ không còn được coi là tội phạm chủ yếu trị;

b) mặt được yêu ước có địa thế căn cứ để có niềm tin rằng yêu ước dẫn độ được gửi ra nhằm mục tiêu truy cứu nhiệm vụ hình sự hoặc trừng phạt tín đồ bị dẫn độ do lí bởi chủng tộc, giới tính, tôn giáo, dân tộc, cách nhìn chính trị hoặc địa điểm trong tố tụng của người đó rất có thể bị tác động bởi một trong những các nguyên nhân nêu trên;

c) tầy bị yêu cầu dẫn độ thuần túy là một tội phạm quân sự;

d) tín đồ bị yêu mong dẫn độ là công dân của bên được yêu cầu;

e) Theo quy định của 1 trong các hai Bên, tín đồ bị yêu ước dẫn độ được miễn truy vấn cứu trọng trách hình sự hoặc miễn thi hành quyết phạt vì ngẫu nhiên lí vì chưng nào bao hàm cả việc đã mất thời hiệu hoặc được sệt xá;

f) bên được yêu ước đã tuyên bạn dạng án có hiệu lực hiện hành hoặc đã xong xuôi quá trình tố tụng so với người bị yêu cầu dẫn độ về tội phạm bị yêu ước dẫn độ; hoặc

g) bạn bị yêu mong đã hoặc hoàn toàn có thể sẽ bị tra tấn hoặc đối xử hay trừng phân phát tàn bạo, vô nhân đạo hoặc làm cho nhục ở mặt yêu cầu.

Điều 4

Quyền từ quyết định phủ nhận dẫn độ

Dẫn độ có thể bị không đồng ý nếu:

a) bên được yêu cầu gồm quyền tài phán về hình sự đối với tội phạm bị yêu mong dẫn độ theo quy định pháp luật của nước mình cùng đang thực hiện hoặc để ý để tiến hành truy cứu nhiệm vụ hình sự đối với người bị yêu cầu dẫn độ về tù hãm đó; hoặc

b) bên được yêu thương cầu, trong những khi xem xét mức độ nghiêm trọng của tù hãm và các quyền lợi của bên yêu cầu, nhận định rằng việc dẫn độ đang không tương xứng với phương pháp nhân đạo xem về độ tuổi, sức mạnh hoặc những hoàn cảnh cá nhân khác của fan bị yêu ước dẫn độ.

Điều 5

Nghĩa vụ tróc nã cứu trách nhiệm hình sự ở mặt được yêu thương cầu

Nếu dẫn độ ko được chấp thuận đồng ý theo điểm d) Điều 3 của hiệp nghị này, mặt được yêu ước sẽ, theo kiến nghị của bên yêu cầu, gửi vụ án mang lại cơ quan gồm thẩm quyền nhằm mục đích truy cứu nhiệm vụ hình sự cân xứng với pháp luật quốc gia. Vì mục tiêu này, mặt yêu ước sẽ cung ứng cho mặt được yêu thương cầu các tài liệu và hội chứng cứ tương quan đến vụ án.

Điều 6

Kênh liên lạc

1. Để triển khai Hiệp định này, những Bên đã liên lạc với nhau thông qua kênh ngoại giao trừ trường thích hợp Hiệp định này mức sử dụng khác.

2. Phù hợp với luật pháp quốc gia, yêu ước dẫn độ sẽ được gửi và nhận bởi những cơ quan lại được chỉ định của các Bên như sau:

a) Đối với cùng hòa xóm hội công ty nghĩa Việt Nam: bộ Công an;

b) Đối với cùng hòa quần chúng. # Trung Hoa: cỗ Ngoại giao.

3. Vào trường hợp những Bên thay đổi cơ quan tiền nói trên của bản thân mình thì phải thông báo cho bên đó qua mặt đường ngoại giao.

Điều 7

Yêu ước dẫn độ và các tài liệu mong thiết

1. Yêu ước dẫn độ nên được lập thành văn bản và gồm tất cả hoặc kèm theo các thông tin và tài liệu sau đây:

a) thời hạn và địa điểm lập văn bản;

b) tên và địa chỉ của cơ quan giới thiệu yêu ước dẫn độ;

c) Tên, tuổi, giới tính, quốc tịch, số minh chứng thư, nghề nghiệp, địa điểm thường trú hoặc nhất thời trú của người bị yêu ước và các thông tin khác hỗ trợ cho việc xác định vị trí và thừa nhận dạng tín đồ đó; cùng nếu gồm thể, bản miêu tả, ảnh và dấu vân tay của fan đó;

d) Văn bản mô tả cụ thể tội phạm, bao gồm thời gian, địa điểm, hành vi cùng hậu trái của tội phạm;

e) Văn bạn dạng nêu các lao lý của cơ chế hiện hành liên quan đến việc xác lập quyền tài phán về hình sự, xác minh tội phạm cùng hình phạt hoàn toàn có thể được áp dụng đối với tội phạm đó; và

f) Văn bạn dạng nêu các điều khoản của luật liên quan đến thời hiệu truy vấn cứu nhiệm vụ hình sự hoặc thi hành hình phạt.

2. Ngoài những quy định tại khoản 1 Điều này,

a) Yêu ước dẫn độ nhằm mục tiêu truy cứu nhiệm vụ hình sự đối với người bị yêu mong dẫn độ nên kèm theo phiên bản sao lệnh bắt của cơ quan tất cả thẩm quyền của liên yêu thương cầu; hoặc

b) Yêu mong dẫn độ nhằm mục đích thi hành hình phạt đối với người bị yêu cầu dẫn độ yêu cầu kèm theo phiên bản sao phiên bản án có hiệu lực và chi tiết thời gian vẫn chấp hành quyết phạt.

3. Văn bản yêu mong dẫn độ và những tài liệu liên quan khác theo khoản 1 với khoản 2 của Điều này đề nghị được cơ quan bao gồm thẩm quyền của mặt yêu cầu ký và đóng dấu và gửi kèm theo bản dịch ra ngôn từ chính thức của mặt được yêu thương cầu.

Điều 8

Thông tin vấp ngã sung

Nếu bên được yêu thương cầu cho rằng thông tin đã cung cấp kèm theo yêu ước dẫn độ ko đầy đủ, thì hoàn toàn có thể yêu cầu cung cấp các thông tin bổ sung trong ba mươi ngày. Nếu mặt yêu cầu đề nghị, thời hạn này có thể được gia hạn thêm mười lăm ngày. Nếu mặt yêu cầu không thể báo tin bổ sung trong thời hạn nêu trên, coi như mặt yêu cầu tự nguyện từ quăng quật yêu ước dẫn độ. Tuy nhiên, bên yêu cầu sẽ không trở nên cản trở trong việc đưa ra yêu cầu bắt đầu về dẫn độ bạn đó về cùng một lội phạm.

Điều 9

Bắt khẩn cấp

1. Trong trường đúng theo khẩn cấp, một Bên rất có thể yêu cầu vị trí kia bất khẩn cấp tín đồ bị yêu cầu dẫn độ trước lúc gửi yêu ước dẫn độ. Yêu cầu bắt khẩn cấp rất có thể gửi bởi văn phiên bản qua những kênh nêu trên Điều 6 hoặc qua Tổ chức cảnh sát hình sự nước ngoài (INTERPOL) hoặc thông qua các kênh liên lạc khác do phía hai bên thỏa thuận.

2. Yêu cầu bắt khẩn cấp cần có những nội dung pháp luật tại khoản 1 Điều 7 của hiệp nghị này, văn phiên bản về sự tồn tại của các tài liệu biện pháp tại khoản 2 Điều 7 với văn bạn dạng khẳng định đã gửi yêu mong dẫn độ bao gồm thức.

3. Mặt được yêu ước sẽ thông báo ngay cho bên yêu cầu tác dụng xử lý yêu thương cầu.

4. Bắt cấp bách sẽ dứt nếu, vào thời hạn cha mươi ngày sau khi bắt fan bị yêu cầu dẫn độ. Mặt được yêu thương cầu không nhận được yêu mong dẫn độ chủ yếu thức. Theo đề xuất hợp lệ của bên yêu cầu, thời hạn này hoàn toàn có thể được gia hạn thêm mười lăm ngày.

5. Việc chấm dứt bắt cấp bách theo khoản 4 Điều này sẽ không tác động đến việc dẫn độ fan bị yêu ước dẫn độ nếu tiếp nối Bên được yêu cầu nhận thấy yêu mong dẫn độ chính thức.

Điều 10

Quyết định về yêu ước dẫn độ

1. Mặt được yêu mong sẽ chăm chú yêu ước dẫn độ cân xứng với những thủ tục chế độ bởi pháp luật giang sơn và sẽ thông tin ngay cho bên yêu ước về ra quyết định của mình.

2. Nếu mặt được yêu cầu từ chối toàn thể hoặc từng phần của yêu cầu dẫn độ, lý do từ chối sẽ được thông báo cho bên yêu cầu.

Điều 11

Chuyển giao người bị dẫn độ

1. Nếu mặt được yêu cầu thuận tình việc dẫn độ, những Bên sẽ thỏa thuận hợp tác về thời gian, vị trí và các vấn đề khác tương quan đến việc tiến hành dẫn độ. Lúc đó, mặt được yêu mong sẽ thông háo cho bên yêu cầu thời gian mà fan bị dẫn độ đã trở nên giam giữ trước lúc chuyển giao.

2. Nếu mặt yêu cầu không nhận người bị dẫn độ vào thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày thỏa thuận triển khai dẫn độ, mặt được yêu cầu sẽ ngay lập tức trả từ bỏ do cho tất cả những người bị yêu ước dẫn độ và có thể từ chối yêu cầu new của mặt yêu ước về bài toán dẫn độ người đó về và một tội phạm, trừ trường thích hợp được giải pháp lại khoản 3 Điều này.

3. Ví như một mặt không tiến hành được việc bàn giao hoặc nhận bạn bị dẫn độ trong thời gian đã thỏa thuận hợp tác vì những nguyên nhân bất khả kháng, bên kia sẽ được thông báo ngay. Các Bên sẽ thỏa thuận hợp tác lại về các vấn đề có tương quan để tiến hành dẫn độ theo các quy định trên khoản 2 Điều này.

Điều 12

Dẫn độ lại

Khi người bị dẫn độ trốn trở về Bên được yêu mong trước khi hoàn thành quá trình tố tụng hoặc trước khi chấp hành hoàn thành hình phạt ở mặt yêu cầu, tín đồ đó hoàn toàn có thể bị dẫn độ lại theo một yêu ước dẫn độ mới của bên yêu mong về cùng tội phạm và mặt yêu mong không bắt buộc gửi kèm theo những văn phiên bản và tài liệu chính sách tại Điều 7 hiệp định này.

Điều 13

Hoãn dẫn độ với Dẫn độ tạm thời

1. Nếu fan bị yêu cầu hiện nay đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc vẫn chấp hành quyết phạt ở mặt được yêu mong về một tội phạm không giống với tù nhân bị yêu ước dẫn độ, bên được yêu cầu sau khi chấp nhận dẫn độ, hoàn toàn có thể hoãn câu hỏi dẫn độ tính đến khi xong xuôi quá trình tố tụng hoặc chấp hành xong xuôi hình phạt. Bên được yêu cầu sẽ thông báo cho bên yêu mong về việc hoãn này.

2. Nếu vấn đề hoãn dẫn độ có thể tác động nghiêm trọng tới quá trình tố tụng ở mặt yêu cầu, bên được yêu thương cầu tất cả thể, theo đề nghị và trong phạm vi mà quy trình tố tụng của chính mình không bị hình ảnh hưởng, trong thời điểm tạm thời dẫn độ bạn đó cho mặt yêu cầu nếu mặt yêu cầu bảo đảm sẽ trả lại tín đồ đó và đk và ngay mau chóng sau khi kết thúc các thủ tục tố tụng bao gồm liên quan.

Điều 14

Nhiều yêu cầu dẫn độ

Khi nhị hay nhiều quốc gia bao gồm cả một bên trong Hiệp định nhờ cất hộ yêu ước dẫn độ đối với cùng một bạn về và một tội phạm hay các tội phạm khác nhau thì mặt được yêu ước khi quyết định dẫn độ người đó cho một trong các các quốc gia nói trên vẫn xem xét toàn bộ các nhân tố liên quan, đặc biệt là:

a) các yêu ước dẫn độ giành được lập theo một hiệp định tốt không;

b) nấc độ rất lớn của tội phạm;

c) thời gian và địa điểm thực hiện tại tội phạm;

d) Quốc tịch và nơi cư trú tiếp tục của fan đó;

c) Quốc tịch của tín đồ bị hại;

f) Ngày giới thiệu yêu cầu dẫn độ; và

g) khả năng dẫn độ tiếp theo tới giang sơn khác.

Điều 15

Quy tắc sệt biệt

Người bị dẫn độ theo hiệp nghị này sẽ không biến thành truy cứu nhiệm vụ hình sự hoặc thi hành quyết phạt ở mặt yêu cầu bởi vì một tội khác với tội nêu trong yêu mong dẫn độ được triển khai trước lúc bị dẫn độ, cũng không bị dẫn độ cho đất nước thứ ba, trừ khi;

a) mặt được yêu mong đã gật đầu trước. Vào trường thích hợp này, mặt được yêu thương cầu có thể yêu ước gửi các tài liệu và thông tin quy định tại Điều 7 của hiệp nghị này và bản tường trình của người bị dẫn độ về tội phạm có liên quan;

b) tín đồ đó đang không rời khỏi lãnh thổ của mặt yêu mong trong thời hạn cha mươi ngày tính từ lúc ngày được tự do thoải mái rời đi. Mặc dù nhiên, thời hạn này sẽ không bao hàm thời gian nhưng người này sẽ không thể ra khỏi lãnh thổ của mặt yêu cầu vày những tại sao bất khả kháng; hoặc

c) Người đó đã tự nguyện cù trở lại sau khi đã rời khỏi giáo khu của bên yêu cầu.

Điều 16

Chuyển giao tài sản

1. Nếu bên yêu mong đề nghị, bên được yêu cầu, trong phạm vi pháp luật của chính bản thân mình cho phép, vẫn thu giữ gia tài do tội lỗi mà có và phương tiện đi lại phạm tội cùng các tài sản khác rất có thể dùng làm chứng cứ tra cứu thấy trên cương vực của mình, với khi gật đầu dẫn độ, sẽ chuyển nhượng bàn giao những tài sản này cho mặt yêu cầu.

2. Khi chấp nhận dẫn độ, tài sản đề cập tại khoản 1 Điều này có thể vẫn được bàn giao nếu việc dẫn độ quan yếu được triển khai do bạn bị yêu cầu dẫn độ đang chết, biến mất hoặc trốn thoát.

3. Bên được yêu thương cầu tất cả thể, để thường xuyên tiến hành những thủ tục tố tụng hình sự khác, hoãn câu hỏi chuyển giao gia tài trên cho đến khi ngừng các thủ tục này, hoặc trợ thì thời chuyển nhượng bàn giao những tài sản đó với đk Bên yêu cầu khẳng định sẽ trả lại nó.

4. Việc bàn giao những gia sản nêu trên sẽ không tác động đến bất kỳ quyền hoặc ích lợi hợp pháp như thế nào của bên được yêu cầu hoặc mặt thứ ba so với những tài sản đó. Khi có những quyền hoặc tác dụng đó. Bên yêu cầu, theo ý kiến đề xuất của mặt được yêu mong sẽ trả lại những gia sản đã chuyển giao miễn phí tổn cho mặt được yêu cầu ngay sau khi hoàn thành các giấy tờ thủ tục tố tụng.

Điều 17

Quá cảnh

1. Một bên sẽ yêu cầu mặt kia được cho phép quá cảnh nếu như dẫn độ một người xuất phát điểm từ một nước sản phẩm ba trải qua lãnh thổ của bên kia. Trong trường hợp chuyển nhượng bàn giao bằng đường hàng không và không hạ cánh trên phạm vi hoạt động của mặt quá cảnh, thì ko yêu cầu phải xin phép.

2. Miễn là không trái với cơ chế quốc gia, bên được yêu ước sẽ chấp nhận yêu cầu quá cảnh của mặt yêu cầu.

Điều 18

Thông báo kết quả

Điều 19

Chi phí

Các ngân sách liên quan lại đến những thủ tục dẫn độ ở bên được yêu cầu sẽ do bên này chịu. Các chi tiêu di chuyển và thừa cảnh liên quan đến việc chuyển giao hoặc mừng đón người bị dẫn độ vẫn do bên yêu cầu chi trả.

Điều 20

Mối tình dục với những hiệp định khác

Hiệp định này sẽ không ngăn cản các Bên hợp tác ký kết với nhau về dẫn độ theo những hiệp định khác cơ mà cả phía 2 bên đều là thành viên.

Điều 21

Giải quyết bất đồng

Các bất đồng liên quan đến việc lý giải hoặc vận dụng Hiệp định này đang được giải quyết và xử lý bằng tham vấn trải qua các kênh ngoại giao.

Điều 22

Hiệu lực, sửa thay đổi và kết thúc hiệu lực của Hiệp định

1. Một mặt sẽ thông báo cho bên kia bằng công hàm nước ngoài giao rằng tất cả các thủ tục quan trọng theo luật đất nước đã được triển khai dế Hiệp định này có hiệu lực. Hiệp định này sẽ sở hữu được hiệu lực vào trong ngày thứ bố mươi kể từ ngày nhận được thông báo cuối cùng.

2. Hiệp định này hoàn toàn có thể được sửa đổi tại ngẫu nhiên thời điểm nào theo thỏa thuận bằng văn phiên bản giữa những Bên. Những sửa đổi này sẽ có được hiệu lực theo cùng giấy tờ thủ tục quy định lại khoản 1 Điều này cùng sẽ là 1 phần của Hiệp định.

3. 1 trong những hai Bên tất cả thể kết thúc Hiệp định này bất kỳ lúc nào bằng phương pháp gửi thông báo bằng văn phiên bản qua các kênh nước ngoài giao. Việc chấm dứt số tất cả hiệu lực vào trong ngày thứ một trăm tám mươi kể từ ngày gởi thông báo. Việc hoàn thành Hiệp định đang không ảnh hưởng đến các thủ tục dẫn độ ban đầu trước thời gian Hiệp định chấm dứt.

4. Hiệp nghị này áp dụng cho các yêu mong được gửi sau khi Hiệp định tất cả hiệu lực, của cả nếu tội phạm ra mắt trước thời điểm Hiệp định tất cả hiệu lực.

ĐỂ LÀM BẰNG, những người ký tên dưới đây, được ủy quyền đầy đủ, đã ký Hiệp định này.

Hiệp định này được làm thành hai bạn dạng gốc tại Bắc Kinh, ngày 07 tháng 4 năm 2015 bằng giờ đồng hồ Việt, tiếng Trung và tiếng Anh, các phiên bản có quý giá như nhau. Vào trường vừa lòng này sinh bất đồng trong việc phân tích và lý giải Hiệp định này, bạn dạng tiếng Anh sẽ được dùng có tác dụng cơ sở.

THAY MẶT NƯỚC CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRẦN VIỆT TÂNTHỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

THAY MẶT NƯỚC CỘNG HÒANHÂN DÂN TRUNG HOALƯU CHẤN DÂNTHỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

TREATY

ON EXTRADITION BETWEEN THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM and THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

The Socialist Republic of Viet Nam and the People’s Republic of trung quốc (hereinafter referred khổng lồ as “the Parties”),

Desirous lớn promote the effective cooperation between the Parties in the suppression of crime on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit.

Have agreed as follows;

Article 1

Obligation to lớn Extradite

Each các buổi party agrees, in accordance with the provisions of this Treaty và at the request of the other Party, to lớn extradite to each other any person found in its territory & who is wanted by the other tiệc ngọt for the purpose of conducting criminal prosecution against or executing sentence imposed on that person.

Article 2

Extraditable Offences

1. Extradition shall not be granted unless the conduct for which the extradition is requested constitutes an offence under the laws of both Parties và meets one of the following conditions:

a) if the request for extradition is made for the purpose of conducting a criminal prosecution, the offence is punishable under the laws of both Parties by penalty of imprisonment for a period of at least one year or by any heavier punishment; or

b) if the request for extradition is aimed at executing a sentence imposed, a period of sentence that remains lớn be served by the person sought is at least six months at the time when the request for extradition is made.

2. In determining whether a conduct constitutes an offence under the laws of both Parties in accordance with paragraph 1 of this Article, it shall not matter whether the laws of both Parties place the conduct within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology.

3. If the request for extradition concerns two or more conducts each of which constitutes an offence under the laws of both Parties & at least one of which fulfills the conditions provided for in paragraph 1 of this Article, the Requested buổi tiệc ngọt may grant extradition for all of those conducts.

Article 3

Mandatory Grounds for Refusal

Extradition shall be refused if:

a) the Requested tiệc nhỏ considers that the offence for which the extradition is requeued is a political offence or the Requested tiệc ngọt has granted asylum to lớn the person sought, but terrorism offence or the offence not regarded as political offence under any international treaty, convention or agreement khổng lồ which both Parties are parties shall not be treated as political offences;

b) the Requested các buổi party has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing the person sought on account of that person’s race, sex, religion, nationality or political opinion, or that that person’s position in judicial proceedings may be prejudiced for any of those reasons:

c) the offence for which the extradition is requested only constitutes a military offence;

d) the person sought is a national of the Requested Party:

e) the person sought is, under the laws of either Party, immune from prosecution or execution of sentence for any reason including lapse of time or pardon;

f) the Requested buổi tiệc ngọt has already rendered an effective judgment or terminated the criminal proceedings against the person sought in respect of the offence for which the extradition is requested; or

g) the person sought has been or will probably be subjected to torture or other cruel, inhuman or humiliating treatment or punishment in the Requesting Party,

Article 4

Discretionary Grounds for Refusal

Extradition may be refused if:

a) the Requested party has criminal jurisdiction over the offence for which the extradition is requested in accordance with its national law, & is conducting or contemplates to institute a criminal proceeding against the person sought for that offence; or

b) the Requested Party, while taking into tài khoản the seriousness of the offence and the interests of the Requesting Party, considers that the extradition would be incompatible with humanitarian considerations in view of that person's age, health or other personal circumstances.

Article 5

Obligation lớn Institute Criminal Proceedings in the Requested Party

If extradition is not granted pursuant to lớn subparagraph d) of Article 3 of this Treaty, the Requested tiệc ngọt shall, at the request of the Requesting Party, submit the case to its competent authority for the purpose of institution of a criminal proceeding in accordance with its national law. For this purpose, the Requesting các buổi tiệc nhỏ shall provide the Requested buổi tiệc nhỏ with documents và evidence relating khổng lồ The case.

Article 6

Channels of Communication

1. For the purpose of this Treaty, the Parties shall communicate through diplomatic channels unless otherwise provided for in this Treaty.

2. Request for extradition shall be submitted to và received by authorities designated by the Parties, in accordance with their respective national laws, as follows:

a) in the case of the Socialist Republic of Viet Nam: Ministry of Public Security;

b) in the case of the People’s Republic of China: Ministry of Foreign Affairs.

3. In case either buổi tiệc ngọt changes such authority, it shall notify the other buổi tiệc nhỏ through diplomatic channels.

Article 7

Request for Extradition & Required documents

1. Request for extradition shall he made in writing, & include or he accompanied by:

a) date & place of the request;

b) the name & address of the requesting authority;

c) the name, age, sex, nationality, number of identification documents, occupation, domicile or residence of the person sought & other information that may help lớn determine that person’s identity and possible location; & if available, the mô tả tìm kiếm of that person’s appearance, the photographs and fingerprints of that person:

d) a statement of the facts of the offence, including the time, place, conduct & consequences of the offence;

e) the text of the relevant provisions of the laws relating to lớn establishing criminal jurisdiction, determining the offence & prescribing the penalty that can be imposed for the offence; and

f) the text of the relevant provisions of the laws describing any time limit on the prosecution or execution of sentence.

2. In addition lớn the provisions of paragraph l of this Article.

a) the request for extradition which is aimed at conducting a criminal proceeding against the person sought shall also be accompanied by a copy of the warrant of arrest issued by the competent authority of the Requesting Party; or

b) the request for extradition which is aimed at executing a sentence imposed on the person sought shall also be accompanied by a copy of effective judgment và a mô tả tìm kiếm of period of sentence which has already been executed.

3. The request for extradition & other relevant documents submitted by the Requesting các buổi party in accordance with paragraphs 1 & 2 of this Article shall be officially signed or sealed by the competent authority of the Requesting buổi tiệc ngọt and be accompanied by translations in the official language of the Requested Party.

Article 8

Additional Information

If the Requested tiệc nhỏ considers that the information furnished in support of a request for extradition is not sufficient, that tiệc nhỏ may request that additional information be furnished within thirty days. At a request duly made by the Requesting Party, the time limit may be extended for fifteen days. If the Requesting các buổi party fails lớn submit additional information within that period, it shall be considered as having renounced its request voluntarily. However, the Requesting party shall not be precluded from making a new request for extradition of the same person for the same offence.thuyvy

Article 9

Provisional Arrest

1. In case of urgency, one tiệc nhỏ may make a request khổng lồ the other party for the provisional arrest of the person sought before making a request for extradition. Such request may be submitted in writing through the channels provided for in Article 6 or the International Criminal Police Organization (INTERPOL) or other channels agreed to by both Parties.

2. The request for provisional arrest shall contain the contents indicated in paragraph 1 of Article 7 of this Treaty, a statement of the existence of documents indicated in paragraph 2 of that Article & a statement that a formal request for extradition other person sought will follow.

3. The Requested tiệc nhỏ shall promptly inform the Requesting các buổi party of the result of its handling of the request.

4. Provisional arrest shall be terminated if, within a period of thirty days after the arrest of the person sought, the Requested các buổi tiệc nhỏ has not received the formal request for extradition. At a request duly made by the Requesting Party, such time limit may be extended for fifteen days.

5. The termination of provisional arrest pursuant to lớn paragraph 4 of this Article shall not prejudice the extradition of the person sought if the Requested buổi tiệc ngọt has subsequently received the formal request for extradition.

Article 10

Decision on the Request for Extradition

1. The Requested các buổi party shall giảm giá khuyến mãi with the request for extradition in accordance with the procedure provided for by its national law, và shall promptly inform the Requesting tiệc ngọt of its decision.

2. If the Requested các buổi party refuses the whole or any part of the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to lớn the Requesting Party.

Article 11

Surrender of the Person to be Extradited

1. If the extradition has been granted by the Requested Party, the Parties shall agree on time, place and other relevant matters relating lớn the execution of the extradition. Meanwhile, the Requested tiệc ngọt shall inform the Requesting buổi tiệc nhỏ of the period of time for which the person to be extradited has been detained prior lớn the surrender.

2. If the Requesting tiệc nhỏ has not taken over the person lớn he extradited within fifteen days after the date agreed for the execution of the extradition, the Requested party shall release that person immediately và may refuse a new request by the Requesting tiệc ngọt for extradition of that person for the same offence, unless otherwise provided for in paragraph 3 of this Article.

3. If one các buổi party fails lớn surrender or take over the person khổng lồ be extradited within the agreed period for reasons beyond its control, the other tiệc nhỏ shall he notified promptly. The Parties shall once again agree on the relevant matters for the execution of the extradition, & the provisions of paragraph 2 of this Article shall apply.

Article 12

Re-Extradition

Where the person under extradition escapes back khổng lồ the Requested buổi tiệc nhỏ before criminal proceedings are terminated or his sentence is served in the Requesting Party, that person may be re-extradited upon a fresh request for extradition made by the Requesting tiệc nhỏ in respect of the same offence và the Requesting các buổi tiệc nhỏ need not submit the documents & material provided for in Article 7 of this Treaty.

Article 13

Postponement of Extradition and Temporary Extradition

1. If the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested các buổi party for an offence other than that for which the extradition is requested, the Requested tiệc nhỏ may, after having made a decision to grant extradition, postpone the extradition until the conclusion of the proceeding or the completion of the sentence, The Requested tiệc ngọt shall inform the Requesting các buổi tiệc nhỏ of the postponement.

2. If the postponement of the extradition may seriously impede the criminal proceedings in the Requesting Party, the Requested buổi tiệc nhỏ may, upon request and to the extent that its ongoing criminal proceedings are not hindered, temporarily extradite the person sought to the Requesting buổi tiệc nhỏ provided that the Requesting tiệc ngọt undertakes to return that person unconditionally and immediately upon conclusion of relevant proceedings.

Article 14

Requests for Extradition Made by Several States

Where requests are made by two or more states including one party for extradition of the same person either for the same offence or for different offences, the Requested Party, in determining lớn which state the person is to lớn be extradited, shall consider all relevant circumstances, in particular:

a) whether the requests were made pursuant khổng lồ a treaty;

b) the gravity of the offences;

c) the time & place of the commission of the offence;

d) the nationality và the ordinary residence of the person sought;

e) the nationality of the victim;

f) respective dates of the requests: and

g) the possibility of subsequent extradition khổng lồ another state,

Article 15

Rule of Speciality

The person extradited in accordance with this Treaty shall not be proceeded against or subject to lớn the execution of sentence in the Requesting tiệc ngọt for an offence committed by that person before his extradition other than that for which the extradition is granted, nor shall that person be extradited khổng lồ a third state, unless:

a) the Requested tiệc ngọt has consented in advance. For the purpose of such consent, the Requested party may require the submission of the documents and information mentioned in Article 7 of this Treaty, & a statement by the extradited person with respect to the offence concerned;

b) that person has not left the Requesting các buổi party within thirty days after having been miễn phí to vày so. However, this period of time shall not include the time during which that person fails to leave the Requesting các buổi tiệc nhỏ for reasons beyond his control; or

e) that person has voluntarily returned to the Requesting tiệc nhỏ after leaving it.

Article 16

Surrender of Property

1. If the Requesting các buổi tiệc nhỏ so requests, the Requested buổi tiệc nhỏ shall, to lớn the extent permitted by its national law, seize the proceeds and instrumentality of the offence and other property which may serve as evidence found in its territory, and when extradition is granted, shall surrender these property to the Requesting Party.

2. When the extradition is granted, the property mentioned in paragraph 1 of this Article may nevertheless be surrendered even if the extradition can not be curried out owing to lớn the death, disappearance or escape of the person sought.

3. The Requested các buổi party may, for conducting any other pending criminal proceedings, postpone the surrender of above-mentioned property until the conclusion of such proceedings, or temporarily surrender that property on condition that the Requesting party undertakes khổng lồ return it.

4. The surrender of such property shall not prejudice any legitimate rights or interests of the Requested các buổi party or any third buổi tiệc ngọt to that property. Where these rights or interests exist, the Requesting buổi tiệc nhỏ shall, return the surrendered property without charge to the Requested party as soon as possible after the conclusion of the proceedings.

Article 17

Transit

1. When one các buổi party is lớn extradite a person from a third state through the territory of the other Party, it shall request the other party for the permission of such transit. No such request is required where air transportation is used & no landing in the territory of the other các buổi party is scheduled.

2. The Requested party shall, insofar as not contrary 10 its national law, grant the request for transit made by the Requesting Party.

Article 18

Notification of Result

The Requesting tiệc nhỏ shall, upon request of the Requested Party, provide the Requested buổi tiệc nhỏ promptly with the information on the proceedings or the execution of sentence against the extradited person or information concerning the extradition of that person khổng lồ a third state.

Article 19

Expenses

Expenses arising from the procedures lor extradition in the Requested các buổi tiệc nhỏ shall be borne by that Party. Expenses of transportation and the transit expenses in connection with the surrender or taking over of the extradited person shall be borne by the Requesting Party.

Article 20

Relationship with Other Treaties

This Treaty shall not prevent the Parties from cooperating with each other on extradition in accordance with other treaties to lớn which both Parties are parties.

Article 21

Settlement of Disputes

Any dispute arising from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by consultation through diplomatic channels.

Article 22

Entry into Force, Amendment và Termination

1. Each buổi tiệc nhỏ shall inform the other by diplomatic lưu ý that all necessary steps have been taken under its laws for entry into force of this Treaty. This Treaty shall enter into force upon the thirtieth day from the date of receipt eithe later diplomatic note.

2. This Treaty may be amended at any time by written agreement between the Parties. Any such amendment will enter into force in accordance with the same procedure prescribed in paragraph 1 of this Article & will size part of this Treaty.

3. Either tiệc ngọt may terminate this Treaty by notice in writing through diplomatic channels at any time. Termination shall take effect on the one hundred và eightieth day after the date on which the notice is given. Termination of this Treaty shall not affect the extradition proceedings commenced prior khổng lồ the termination.

4. This Treaty applies to lớn any request presented after its entry into force even if the relevant offences occurred before the entry into force of this Treaty.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized, have signed this Treaty.

DONE in duplicate at Beijing on the 7th day of April 2015, in the Vietnamese, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE SOCIALIST REPUBLICOF VIET NAMTRAN VIET TANDEPUTY MINISTEROF PUBLIC SECURITY

FOR THE PEOPLE’S REPUBLICOF CHINALIU ZHENMINDEPUTY MINISTEROF FOREIGN AFFAIRS

Bài viết liên quan