Home / Công Nghệ Thông Tin / Smartwatch thường được dùng vào việc gì?

Smartwatch thường được dùng vào việc gì?

Thiết bị đem sáng dạ (smartband) còn dần phổ quát trong suốt đời mạngng hàng ngày ở đơn mạng nhà nước trên thế giới, đặc biệt là smartwatch. Chỉ xuất bây giờ chừng vài ba năm, mà cạc tâm tính hay mực tàu chúng còn đặt phát triển và hoàn tbây giờ dần, bên cạnh việc xem giờ giấc bình đền.

smartwatch-thuong-duoc-dung-vao-viec-gi

Smartwatch mực tàu Samsung và Apple bây giờ đặt khá giàu người sử dụng.

Như cùng Watch mực tàu Apple, ban sơ, mục đích chế tác bòn bị nào mực tàu Táo khuy là cung gấp cho người sử dụng đơn chiếc máy tâm tính mini có thể đem và kiểm soát áp dụng nếu như gia tộc chẳng muốn thao tác trên iPhone cùng lý do nào đấy. Tuy nhiên, Apple Watch và smartwatch ngày nay có thể công đặt hơn thế: đo cơ hội tim, đếm bước bay cỗ, đo cây calo tiêu thụ hay thậm chí là hỗ trợ nhà sáng dạ (Smarthome).

Tuy cầm, có đơn thực tại là smartwatch đã chửa đặt người trưởng thành sử dụng giàu. Số giờ hầun khảo sát mực tàu NDP cho chộ, chỉ có 9% người tự 18 giai đoạn tang lên tại Mỹ sử dụng smartwatch và việc sử dụng cạc tâm tính hay trên đấy đã chửa đặt khai hoang triệt đặt.

Dưới đây là biểu đồ bay tỷ lệ phần trăm người sử dụng sử dụng áp dụng trên cùng hầu sáng dạ hàng ngày:

smartwatch-thuong-duoc-dung-vao-viec-gi-1

Còn bạn, bạn đền sử dụng smartwatch đặt công gì?

Bảo Lâm

Comments

comments

About dannytran

Check Also

Ứng dụng gửi tin nặc danh Sarahah thu thập dữ liệu bất thường

Theo The Intercept, áp dụng gửi tin nặc danh Sarahah chẳng thực thụ an toàn …