Mô tảNhiệt độĐộ ẩmGióCảm giácLượng mưa
17:00
*
Rất nhiều mây
20°C79%BTB 9 km/giờ20°6%
18:00
*
Rất nhiều mây
20°C80%TB 8 km/giờ20°8%
19:00
*
Rất nhiều mây
20°C81%TB 6 km/giờ20°10%
20:00
*
Rất nhiều mây
20°C83%TB 5 km/giờ20°13%
21:00
*
Nhiều mây
20°C83%TTB 5 km/giờ20°13%
22:00
*
Nhiều mây
20°C84%TTB 6 km/giờ20°10%
23:00
*
Nhiều mây
19°C84%TTB 6 km/giờ19°6%

*

*

*

*

*

*

Hotline cung cấp 3G