","product_id":0,"type":0,"date":1337932268,"date_text":"9 nu0103m","link":"/hoidap/5302/345722/nhung-trang-web-nao-tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-nam-2012-2013-nhanh-nhi.html","num_reply":6,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"hanhphucdt","name":"anh kiet","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dichvudt45

để tra cứu vãn điểm thi tốt nghiệp tuyển chọn sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012, bạn cũng có thể sử dụng các cách sau: 1.Vào website của Sở gd hà nội thủ đô theo điạchiỉ :


3. Tra cứu giúp qua tin nhắn SMS:

DTM 01 SBD

RỒI GỬI 6711

RẤT cấp tốc CÓ KẾT QUẢ!

Soạn tin: SMS DCS số-báo-danh nhờ cất hộ 8785

4. Đơn giản : Bạn chỉ việc soạn tin nhắn theo cú pháp sau:

AZD_10_TENTINH_SOBAODANH nhờ cất hộ 8749.


Để biết điểm các bạn làm theo phía dẫn sau:

1. Soạn tin nhắn theo cú pháp: Để biết điểm thi vào lớp 10 hà nội.

DTM01Sốbáodanh

gửi đến6711

2. Để xem lắp thêm hạng của người tiêu dùng trong trường thi theo nhu cầu 1( không chuyên):

DTH01Sốbáodanh

gửi đến6711

3. Coi điểm chuẩn vào trường các bạn thi: Soạn lời nhắn với cú pháp sau:

DCM01Mã_trường

gửi đến6711

Ngay sau khi update thứ hạng, khối hệ thống sẽ auto gửi cho bạn. Hệ thống hoạt động online 24/24


u0111u1ec3 tra cu1ee9u u0111iu1ec3m thi tu1ed1t nghiu1ec7p tuyu1ec3n sinh vu00e0o lu1edbp 10 nu0103m hu1ecdc 2011-2012, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng cu00e1c cu00e1ch sau: 1.Vu00e0o website cu1ee7a Su1edf gd Hu00e0 Nu1ed9i theo u0111iu1ea1chiu1ec9 :
2. Tra cu1ee9u tru1ef1c tuyu1ebfn tu1ea1i u0111u1ecba chu1ec9: http://smsvietnam.info 3. Tra cu1ee9u qua tin nhu1eafn SMS: DTM 01 SBD Ru1ed2I Gu1eecI 6711 Ru1ea4T cấp tốc Cu00d3 Ku1ebeT QUu1ea2! Sou1ea1n tin: SMS DCS su1ed1-bu00e1o-danh gu1eedi 8785 4. u0110u01a1n giu1ea3n : Bu1ea1n chu1ec9 cu1ea7n sou1ea1n tin nhu1eafn theo cu00fa phu00e1p sau: AZD_10_TENTINH_SOBAODANH gu1eedi 8749.
u0110u1ec3 biu1ebft u0111iu1ec3m cu00e1c bu1ea1n lu00e0m theo hu01b0u1edbng du1eabn sau: 1. Sou1ea1n tin nhu1eafn theo cu00fa phu00e1p: u0110u1ec3 biu1ebft u0111iu1ec3m thi vu00e0o lu1edbp 10 hu00e0 nu1ed9i. DTM01Su1ed1bu00e1odanh gu1eedi u0111u1ebfn6711 2. u0110u1ec3 xem thu1ee9 hu1ea1ng cu1ee7a bu1ea1n trong tru01b0u1eddng thi theo nguyu1ec7n vu1ecdng 1( khu00f4ng chuyu00ean): DTH01Su1ed1bu00e1odanh gu1eedi u0111u1ebfn6711 3. Coi u0111iu1ec3m chuu1ea9n vu00e0o tru01b0u1eddng bu1ea1n thi: Sou1ea1n tin nhu1eafn vu1edbi cu00fa phu00e1p sau: DCM01Mu00e3_tru01b0u1eddng gu1eedi u0111u1ebfn6711 Ngay sau khi cu1eadp nhu1eadt thu1ee9 hu1ea1ng, hu1ec7 thu1ed1ng su1ebd tu1ef1 u0111u1ed9ng gu1eedi mang lại bu1ea1n. Hu1ec7 thu1ed1ng hou1ea1t u0111u1ed9ng online 24/24 ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":345722,"user":{"id":1,"login_name":"haohao22","name":"hao","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"haoahao_h22805

chúng ta Mến !

có nhất nhiều website để cho bạn tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2012, bản thân xin reviews một số web để bạn biết

tra cứu vớt điểm thi vào lớp 10 bên trên 24h :http://diemthi.24h.com.vn/

tra cứu lập cập trên : http://tracuudiemthi.tk/

tra cứu vãn điểm thi qua dantri.com.vn :http://timdiemthi.com/

Hoặc bạn cũng có thể vào web của sở giáo dục hà thành :http://hanoi.edu.vn/

Chúc bạn đạt hiệu quả tốt nhất


cu00f3 nhu1ea5t nhiu1ec1u trang web u0111u1ec3 mang lại bu1ea1n tra cu1ee9u u0111iu1ec3m thi vu00e0o lu1edbp 10 nu0103m 2012, mu00ecnh xin giu1edbi thiu1ec7u mu1ed9t su1ed1 web u0111u1ec3 bu1ea1n biu1ebft tra cu1ee9u u0111iu1ec3m thi vu00e0o lu1edbp 10 tru00ean 24h :http://diemthi.24h.com.vn/ tra cu1ee9u nhanh chu00f3ng tru00ean : http://tracuudiemthi.tk/ tra cu1ee9u u0111iu1ec3m thi qua dantri.com.vn :http://timdiemthi.com/ Hou1eb7c bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 vu00e0o web cu1ee7a su1edf giu00e1o du1ee5c Hu00e0 Nu1ed9i :http://hanoi.edu.vn/ Chu00fac bu1ea1n u0111u1ea1t ku1ebft quu1ea3 tu1ed1t nhu1ea5t ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":345722,"user":{"id":1,"login_name":"sanho68","name":"minh anh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"huylinh715

*


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":345722,"user":{"id":1,"login_name":"hoidaptructuyen","name":"u0110u00e0o Thu1ecb Luyu1ebfn","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"thientruc1280

Vũ Minh Anh
Trả lời 9 năm trước
bao gồm điểm rùi đấy chúng ta nhé


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":345722,"user":{"id":1,"login_name":"thienthananhsang1234","name":"Vu0169 Minh Anh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"meomun_lovely64
BigC24h
Trả lời 9 năm trước
đã tất cả điêm rùi đấy bạn ạ


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":345722,"user":{"id":1,"login_name":"bigc24h","name":"BigC24h","company":"Cu00f4ng Ty CP Ttruyu1ec1n Thu00f4ng Thiu00ean Mu00e3","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"info
*


u0110u1ec3 tra cu1ee9u u0111iu1ec3m thi tu1ed1t nghiu1ec7p tuyu1ec3n sinh vu00e0o lu1edbp 10 nu0103m hu1ecdc 2012-2013, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng cu00e1c cu00e1ch sau:1. Tra cu1ee9u tru1ef1c tuyu1ebfn tu1ea1i u0111u1ecba chu1ec9: http://smsvietnam.info2. Tra cu1ee9u qua tin nhu1eafn SMS:Sou1ea1n tin: SMS DCS su1ed1-bu00e1o-danh gu1eedi 8785 Thu00f4ng tin bỏ ra tiu1ebft cu00f3 thu1ec3 coi tu1ea1i u0111u1ecba chu1ec9: http://smsvietnam.info ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":345722,"user":{"id":1,"login_name":"xemdiemthi2012","name":"Xem diem thi 2012","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"info