Nếu bạn cảm thấy rằng máy tính chạy quá chậm vì quá phần nhiều mềm nặng, bạn nên tối ưu hóa chúng trước khi quá muộn. Tuy nhiên, một trong những trình lưu ý như Google Chrome và Mozila Firefox chiếm không ít dung lượng bộ lưu trữ trên máy tính và vô hình dung chung làm giảm hiệu suất của sản phẩm đi, chúng ta nên chuyển sang những trình coi xét web có size nhẹ hơn.


Nội dung chính:


Top 10 trình chu đáo web nhẹ, ít tốn tài nguyên độc nhất trên PC Windows 10/8.1/7

Top 10 trình duyệt web nhẹ, không nhiều tốn tài nguyên tốt nhất trên PC Windows 10/8.1/7

Torch – Trình chú tâm web sửa chữa thay thế Google Chrome

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Với những tính năng nâng cao và vận tốc load nhanh, Comodo Icedragon là chiến thuật cho phần mềm trình coi sóc web nhẹ thực hiện cho thiết bị tính cấu hình thấp. Khi lướt web, ứng dụng này sẽ giúp đỡ bạn né xa những website tiềm tàng virus với tích đúng theo sẵn với những dịch vụ thương mại DNS.

Tính năng khác:

Sử dụng được đa phần các phầm mềm có sẵn của Firefox.Rất các phương thức bảo mật, tự động quét và báo cáo sự cố, hiệu suất của trình duyệt.