*

*

trình làng thông tin giáo dục và đào tạo - Đào tạo tuyển chọn sinh phân tích Khoa học Trang sinh viên Tạp chí công nghệ CSND phù hợp tác thế giới
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II
*
BẾ GIẢNG KHÓA K26S, K11 – ĐÀO TẠO TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY (NIÊN KHÓA 2019 - 2021)
*
HỘI THẢO KHOA HỌC “VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG tham gia BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN trong TÌNH HÌNH MỚI”
*
KHOA CẢNH SÁT kinh TẾ, MÔI TRƯỜNG TẶNG QUÀ mang đến HỌC VIÊN VƯỢT KHÓ, HỌC TẬP TỐT, RÈN LUYỆN TỐT – NĂM HỌC 2020 – 2021