Home / Công Nghệ Thông Tin / TV đang dần biến mất khỏi các hộ gia đình Mỹ

TV đang dần biến mất khỏi các hộ gia đình Mỹ

tv-dang-dan-bien-mat-khoi-cac-ho-gia-dinh-my

Sau giàu dò bác quăng quật quăng quật, ngành công nghiệp truyền hình nhỉ nếu dấn mạng người sử dụng truyền hình giả tiền nhỉ giảm những năm gần đây. Nhưng chẳng dừng lại tại đấy, thực tại TV đang biến chết khỏi cạc hộ gia đình ở Mỹ.

Theo mạng liệu mới nhất tự Cơ quan lại Thông tin Năng cây (Mỹ), qua thì kì tăng ổn định, cây TV làng nhàng trong suốt mỗi một gia đình nhỉ giảm đang 2,3 chiếc ra năm 2015, so cùng làng nhàng 2,9 chiếc tại thì chấm 2009.

Lý áp giải cho điều nào, Recode cho rằng người Mỹ đang dời dần tự việc xem cạc chương trình truyền hình trên TV qua thưởng thức kè laptop, máy tính bảng hay điện thoại. Ngoài ra, những bòn bị nào cũng lấy đi giàu thì kì hạng người sử dụng hơn, giành trưởng phần thì kì xem TV.

tv-dang-dan-bien-mat-khoi-cac-ho-gia-dinh-my-1

Số TV làng nhàng trong suốt mỗi một hộ gia đình Mỹ qua cạc thì kỳ.

tv-dang-dan-bien-mat-khoi-cac-ho-gia-dinh-my-2

Số bây giờ làng nhàng mỗi một bằng người Mỹ xem TV qua cạc năm.

Comments

comments

About dannytran

Check Also

Ứng dụng gửi tin nặc danh Sarahah thu thập dữ liệu bất thường

Theo The Intercept, áp dụng gửi tin nặc danh Sarahah chẳng thực thụ an toàn …