Bạn đã xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và cài đặt ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (969.04 KB, 67 trang )

Bạn đang xem: Ý nghĩa kỹ thuật và thực tiễn của đề bài là gì

- trách nhiệm nghiên cứu: Để đạt được mục đích nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn là đặt ra những các đại lý lý luận, phân tích reviews thị trường trang bị tínhViệt Nam, thực trạng kinh doanh máy tính xách tay thương hiệu Việt, những ảnh hưởng tác động của hội nhập, làm cửa hàng cho bài toán định hướng, đặt ra những giải pháp.3. Phạm vi và đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu:- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn giới hạn phân tích tình hình cung - cầu máy vi tính ở Việt Nam trong số những năm gần đây.- Đối tượng nghiên cứu: Đề tài triệu tập vào những doanh nghiệp làm máy tính thương hiệu Việt, fan tiêu dùng.4. Phương thức nghiên cứu:Để triển khai đề tài, các phương thức được áp dụng gồm: - phương thức thu thập và xử trí thông tin: tiến hành tích lũy thông tin, dữliệu từ các nguồn khác biệt như báo chí, thơng tin bên trên mạng, các số liệu của doanh nghiệp, những báo báo của những tổ chức chuyên ngành IDG, Hội tin học tp HốChí Minh,…, trường đoản cú đó gồm sự phân tích, review tổng hợp. - phương thức điều tra, thống kê: tiến hành khảo sát ý kiến tín đồ tiêu dùngvề món đồ máy tính, đối tượng khảo sát là những người đã đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có thời gian tiếp xúc, sử dụng với đồ vật tính; triển khai thống kê với xửlý số liệu. - phương pháp phỏng vấn trực tiếp: trực tiếp chạm chán gỡ, điều đình với một sốchuyên gia vào ngành sản phẩm công nghệ tính; với đều cán bộ nhân viên phụ trách trực tiếp việc kinh doanh, bảo hành, lắp ráp của một doanh nghiệp lớn làm máy vi tính thương hiệuViệt; với những người sử dụng laptop thơng thường,… -Các phương pháp khác: như cách thức tổng hợp, phân tích, suy diễn, logic, …5. Ý nghĩa khoa học và trong thực tiễn của đề tài:- Tổng quát, reviews được thực trạng cung - mong của thị trường máy tính xách tay Việt Nam, tình hình sale máy tính uy tín Việt, ….- phân tích những ảnh hưởng của hội nhập, so sánh SWOT của marketing máy tính uy tín Việt.- Đề xuất được các triết lý và giải pháp cụ thể để phát triển marketing máy tính chữ tín Việt.6. Hạn chế của đề tài:Luận văn không tiến hành khảo sát được nhiều các doanh nghiệp làm máy vi tính thương hiệu Việt để hiểu được gần như khó khăn, thuận lợi cụ thể của họ trong quátrình khiếp doanh; không điều tra tương đối đầy đủ các nhóm quý khách hàng là các doanh nghiệp, các cơ quan thiết yếu phủ,… để sở hữu đánh giá giảm hơn về yêu mong của người sử dụng đốivới món đồ máy tính, để có cơ sở tạo nên đề tài hoàn thành xong hơn.7. Kết cấu nội dung:Nội dung luận văn gồm gồm 3 phần chính với kết cấu theo 3 chương như sau: Chương 1. Các đại lý lý luận về cạnh tranh, hội nhập quốc tế và yêu đương hiệuChương 2. Đánh giá thực trạng kinh doanh laptop thương hiệu việt nam và tác động của hội nhập quốc tếChương 3. Một số chiến thuật thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH, HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG HIỆU


*

Một số chiến thuật thúc đẩy phạt triển marketing máy tính mến hiệu việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế673,6732
*

(969.04 KB) - Một số chiến thuật thúc đẩy phân phát triển sale máy tính yêu đương hiệu nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế-67 (trang)